Nickerie, vrijdag 04 maart 2005  


Taakgroep Management Pesticiden brengt advies uit aan DC Ramnewash

door Beta Debidien

NIEUW NICKERIE - De taakgroep Management Pesticiden Nickerie heeft gisteren advies gebracht aan districtscommissaris (dc) Hein Ramnewash. De groep die bijeen kwam in de werkkamer van de gewestelijke politiecommandant Elfriet Metroos, bestond uit vertegenwoordigers van een aantal organisaties in het district.

"De samenstelling van deze groep was noodzakelijk nadat uit onderzoek van Stichting Welzijn instituut Nickerie (WiN) was gebleken dat bij meer dan de helft van het aantal suļcidepogingen in Nickerie gebruik werd gemaakt van landbouwgif", zegt lid Dr. Tobi Graafsma.

Volgens hem heeft de taakgroep een aantal belangrijke maatregelen geadviseerd namelijk het op gang brengen van een realistische voorlichting over de werking, de gevaren, en een veiliger beheer van pesticiden. Daarnaast vindt de groep dat er een nauwkeuriger vergunningenbeleid komt voor verkopers en een geregelde nascholing voor verkopers van pesticiden. Verder is ook geadviseerd om een verbod te leggen op het verkopen en het toepassen van pesticiden aan personen beneden achttien jaar. Er moet een registratieplicht worden ingesteld bij de verkoop van een aantal zeer gevaarlijke pesticiden en dat de mensen verplicht worden pesticiden te bewaren in veilige, stevige en met een slot afgesloten ruimten (trommels of kasten).

De groep heeft geadviseerd dat er in Nickerie een Pesticide Control Unit (PCU) in het leven wordt geroepen die controle gaat uitoefenen op de naleving van de regels. De PCU wordt aangestuurd door het Korps Politie Suriname te Nickerie. De werkgroep zegt te beseffen dat met al deze maatregelen het suļcidecijfer niet drastisch zal dalen, al verwacht zij wel een mild en gunstig effect. Bovendien kan dit beleid, mits gedragen door de hele bevolking, er toe bijdragen dat in het algemeen de veiligheid in de omgang met pesticiden sterk verbetert.

In de aanbevelingsnota schrijft de taakgroep dat suļcidepogingen veelal impulsief worden gedaan. "Mensen in wanhoop beseffen vaak niet dat er werkelijk hulp mogelijk en beschikbaar is." Nickerie bouwt aan een systeem van counselors op wie in tijden van nood een beroep kan worden gedaan. De groep geeft verder aan te beseffen dat er vele maatregelen op een aantal gebieden nodig zullen zijn, waaronder gezondheidsvoorlichting, het opzetten van een crisiscentrum en het beschikbaar en bereikbaar maken van hulpverlening. Bij de werkgroep bestond de indruk dat de omgang met pesticiden in het algemeen veel zorgvuldiger zou kunnen zijn. Suriname voert jaarlijks ruim 700.000 liter pesticiden in. "Het is niet precies bekend hoeveel daarvan in het district wordt gebruikt", zegt Graafsma.

Het gebruik van pesticiden wekt wereldwijd bezorgdheid. Hij merkte op dat in de Derde Wereldlanden nog steeds enorm veel giftige pesticiden worden gebruikt in de landbouw. Het buurland Braziliė schat dat er in dat land jaarlijks 5.000 doden vallen ten gevolge van bewust of onbewust onzorgvuldig gebruik van pesticiden. De Wereldgezondheidsorganisatie schat dat er jaarlijks 25 miljoen mensen ziek worden als gevolg van het werken met pesticiden.

Bron/Copyright:

,04/03/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics