Nickerie, vrijdag 04 maart 2005  


A Sa Go brengt toneelstuk over suďcide naar districten

door Richenel Small

Nickerie - Vanwege het schokkend en steeds escalerende fenomeen van suďcide in ons land, zal de theatergroep A Sa Go in het komende weekeinde toneelopvoeringen verzorgen in de districten Nickerie en Coronie. Volgens Humphrey van Hetten, de regisseur van het stuk “Lobi pasi no abi tifi, ma ai beti”, en Mervyn Richards, PR-man van de toneelgroep, is het centrale thema om het zelfmoordprobleem, waarmee de gehele samenleving kampt en vooral in Nickerie schrikbare vormen heeft aangenomen.

Van Hetten geeft aan dat als sub-thema’s in het toneelstuk zijn verwerkt : de slechte communicatie binnen gezinnen, de begeleiding van de jeugd, jongeren in hun liefdesleven en eigen verantwoordelijkheid na gepleegde daden. Naar het oordeel van de toneelgroep is het probleem niet gebonden aan ras, geloof, district, huidskleur, leeftijd noch aan rijk of arm en wordt nu landelijk een campagne gestart. Van Hetten geeft samen met Richards aan dat er iets gedaan moet worden om het probleem op te lossen. Er zullen instanties in leven geroepen moeten worden om professionele hulp te bieden. Binnen bedrijven, vanuit de scholen en overal waar er mensen bezig zijn, kan hulp geboden worden.

Richards kan zich niet voorstellen dat psychiatrische hulp niet in het SZF-pakket zit, aangezien psychologen c.q. psychiaters behoorlijk kunnen helpen om het problem terug te dringen. Van Hetten benadrukt dat de communicatie binnen de gezinnen heel slechts is; er wordt in principe niet geluisterd naar de jongeren. Als een jongere geen klankbord heeft, kan hij/zij gemakkelijk gedreven worden tot en wanhoopsdaad. Het eerste optreden in het westen vindt plaats op vrijdag 4 maart om 20.30 uur in het Volkstheater. Op zaterdag heeft men een optreden in Wageningen en tenslotte zal het stuk op zondag 6 maart in Fik’s Place te Coronie opgevoerd worden. Volgens de organisatoren zal het volgende traject Saramacca, Wanica en Para zijn.

Van Hetten en Richards geven aan dat de zij ondersteuning hebben gehad van de commissie onder leiding van dc Hein Ramnewash, die onlangs in ingesteld om suďcide in Nickerie terug te dringen. Hoewel zij niet teveel over het inhoudelijke van het stuk willen vertellen, vertelt het tweetal dat het onderwerp op en zeer luchtige manier gebracht wordt, zodat het makkelijk begrepen kan worden door jong en oud. Vanwege het thema verwacht de toneelgroep A Sa Go dat het publiek niet zal wegblijven.

Bron/Copyright:

Suriname Times

,02-03-05

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics