Nickerie, vrijdag 04 maart 2005  


“Back-Track” bootjes krijgen officiële aanmeerplaats

door Ashley Lieveld

Nickerie - Vanaf 15 maart a.s. mogen de boothouders die de back-trackroute onderhouden slechts op een plaats aanmeren. Alle boten die op andere dan de aangegeven plaats aanmeren, zoals de Clara- en de Rijsdijksluis, waar sommige boothouders hun aanmeerplaats hebben, zullen zich moeten houden aan de aanmeerplaats die door de commissie ‘regulering back-trackroute’ is aangewezen.

Deze mededeling deed de voorzitter van de commissie, districtscommissaris Hein Ramnewash, gisteren tegenover journalisten. De aangewezen plaats is geen onbekende bij de boothouders omdat het een plaats is die reeds door enkele van hen wordt gebruikt. Het is niet zo dat hierdoor de hele zaak is gelegaliseerd met de orde maatregelen, vertelt Ramnewash. “Daar gaat het niet om”, verduidelijkt hij. “Het gaat erom dat wij ervoor moeten waken dat er niet allerlei troep in het land, en in het bijzonder het district krijgen. Na het verleggen van de aanmeerplaatsen zal de commissie zich nu gaan buigen over de mogelijkheid voor het bouwen van een controlepost daar in de buurt omdat ook de douane en politie zichtbaar moeten zijn daar. De dc gaf de journalisten de verzekering dat door gegaan zal worden met het reguleren van de back-track totdat er inzicht en controle in het geheel is.

Voorafgaand aan de ontmoeting met journalisten in Nickerie had de commissie inzake back-track een bespreking met de RvC bij Canawaima, het bedrijf dat de veerverbinding tussen Suriname en Guyana onderhoudt. Aangezien die groep ook ingelicht wilde worden heeft de commissie een breedvoerig gesprek met hen gehad. Onder andere werd door de RvC gevraagd of zij meer inzicht kon krijgen in de plannen die op dit moment worden uitgevoerd door de commissie omdat er zaken zouden zij die hun regarderen. Volgens de burgervader is het gesprek heel goed geweest. Er zijn nog enkele zaken die nog in place gebracht moeten worden zoals de juridische kant en ook de internationale betrekkingen moeten goed in de gaten gehouden worden waarbij het ministerie van Buitenlandse Zaken, BuZa, een bijzondere rol zal spelen.

Volgens Ramnewash is de commissie geenszins plan terug te treden en te zeggen we stoppen ermee. Integendeel is zij van plan om lokaal maatregelen te treffen om de illegale praktijken op de grens met Guyana in te dammen. Ramnewash gaf aan dat het de bedoeling is dat er tussen Canawaima en de initiatiefgroep een soort samenwerking komt. “Het moet niet zo zijn dat wij daar op solo toer gaan en Canawaima aan haar lot overlaten”, aldus Ramnewash. Voor de goede orde is vastgesteld dat er bepaalde tijden gehanteerd zullen worden waaraan de boothouders zich zullen moeten houden en wel van zeven uur ‘s morgens tot zes uur ‘s middags. Indien er grondige redenen zijn kan buiten de vastgestelde tijden een uitzondering gemaakt worden. Personen die van de back-track route gebruik willen maken zullen over de officiële reisdocumenten moeten beschikken. Verder zullen de boten die de oversteek zullen onderhouden, aan een keuring onderworpen worden en zullen de boothouders de vaartuigen en inzittenden moeten verzekeren. Voor is de keuring van de boten is de medewerking van de Maritieme Autoriteit Suriname, MAS, ingeroepen. Onlangs werd door de districtscommissaris een initiatiefgroep in het leven geroepen om orde op zaken te stellen met betrekking tot de back-track route. Dit omdat er klachten zijn dat er illegale praktijken plaatsvinden die niet door de beugel kunnen.

Foto (Richenel Small). De arbeiders van booteigenaar Dewiednanan Baidjoe verheugen zich reeds op de in gebruikname van de officiele aanmeerplaats van de “back-track” boten en wijzen hier de plek aan waar de bootjes verplicht zullen moeten aanmeren.

Bron/Copyright:

Suriname Times

,01-03-05

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics