Nickerie, vrijdag 04 maart 2005  


Jongeren in Nickerie hebben weinig vertrouwen in politici

door Richenel Small

Nickerie - Een belangrijk deel van studenten op de Kweekschool van Nickerie vindt het niet nodig naar de stembus te gaan, omdat er toch niets verandert aan de situatie. De jongeren zijn van oordeel dat alle politici corrupt zijn. Dit kwam naar voren tijdens een ontmoeting die de Werkgroep Voorlichting Verkiezingen 2005 gisteren heeft gehad met studenten van dit opleidingsinstituut.

 

Foto : Sabitri Gangapersad van de Werkgroep Voorlichting Verkiezingen 2005 deelt flyers uit aan de studenten van de Kweekschool in Nickerie.

Roseline Daan is de coördinator van de uit zeven personen bestaande werkgroep. In Nickerie was de werkgroep vertegenwoordigd door Sabitri Gangapersad en Lesley Linger. Linger vertelde aan TIMES dat overheid nu in de fase is van de ter inzage legging van de kiezerslijsten en dat in dat kader gemeend is flyers en posters te distribueren op de Kweekschool, speciaal voor de studenten die voor de eerste keer naar de stembus gaan. Hoewel de werkgroep als doel heeft algemeen mobilisatiewerk te doen, heeft zij gemeend zich bezig te houden met het motiveren van studenten. Hij legt uit dat het voor de jongeren noodzakelijk is na te gaan of zij voorkomen op de kiezerslijst en of alle andere gegevens juist zijn. Indien bijvoorbeeld een adres onjuist is, kunnen er al problemen ontstaan omdat de oproepingskaarten op een verkeerd adres bezorgd zullen worden. Voor de studenten die afwezig waren heeft men materiaal achtergelaten, zodat zij alsnog voorzien kunnen worden van de informatie. Linger zegt zeer onder de indruk te zijn geweest van de gedachten van de jongeren om niet te gaan stemmen. Door te praten heeft de werkgroep toch een andere reactie teweeg gebracht en hebben de studenten aan het einde van de sessie toch aangegeven te zullen stemmen.

Het is hem ook opgevallen dat de studenten hebben gesproken over verdere studiemogelijkheden in Nickerie. Zo vinden zij het noodzakelijk dat er MO-opleidingen en mogelijk ook een afdeling van de universiteit in het district worden gebracht. Desgevraagd geeft Linger aan dat de werkgroep, die namens de regering is ingesteld door de minister van Binnenlandse Zaken, terugkomt naar Nickerie. Na de periode van de inzage legging volgt die van de indiening van de kandidatenlijsten en dan zal de werkgroep weer het rijstdistrict aandoen.

Bron/Copyright:

Suriname Times

,01-03-05

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics