Nickerie, dinsdag 08 maart 2005  


Kwestie Wageningen bij Nieuw Front top

door Eric Mahabier

Nickerie - De Nieuw Front (NL)-top zal op de eerst volgende bijeenkomst nagaan op welke wijze verlichting gebracht kan worden in de erbarmelijke situatie waarin de bewoners van Wageningen verkeren.

Pertjajah Luhur (PL)-voorzitter Paul Somohardjo heeft op een zondag gehouden partijvergadering te Wageningen een commissie geÔnstalleerd die de problemen moet inventariseren en aan de partij voorleggen. Hierna zal de zaak in NF-top verband bespreekbaar gemaakt worden.De commissie staat onder leiding van de bewoners W. Heinze, I. Ibrahim en F. Rakio.

Tijdens de bijeenkomst heeft de gemeenschap laten blijken het niet helemaal eens te zijn met de privatiseringsplannen van de overheid. Aan de PL-voorman zijn tal van problemen waarmee de Stichting Machinale landbouw (SML), die nu gesloten is, te kampen heeft, voorgelegd. Somohardjo geeft aan dat de problemen te maken hebben met huisvesting, medische voorziening, water- en elektra. Ook de arbeiders die tot boeren omgevormd zijn, verkeren in een onzekere situatie. "Ze hebben geen titel op de gronden. De aanpak is naar hun inziens niet goed". De PL-voorman is in samenwerking met het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting bezig na te gaan in hoeverre bewoners die dringend medische hulp nodig hebben over een on- en minvermogend kaart kunnen beschikken.
Somohardjo pleit voor tuinbouwkavels voor de arbeiders die niet in aanmerking zijn gekomen om tot rijstboeren omgevormd te worden. "Ze kunnen dan zelfvoorzienend aan aquacultuur gaan doen en de goederen ook verkopen om zo voorlopig in hun levensonderhoud te voorzien". De partij zal binnen de NF-top ook pleiten voor belastingvrije investering van enkele jaren door kleine en middelgrote investeerders, zodat op korte termijn werkgelegenheid gecreŽerd kan worden voor de bewoners. "Dit alles gaat als overbruggingsmaatregel moeten dienen. De regering werkt in de tussentijd hard naar het gezond maken van het bedrijf". De partij wil Wageningen met het aantrekken van investeerders op deze manier ook aantrekkelijk maken voor toeristen. "En dat betekent weer inkomsten voor de bewoners". Somohardjo zegt de gemeenschap van Wageningen nimmer in de steek gelaten te hebben. "Wij zijn geen seizoenpartij. We leven met ze en zijn vaak daar om een oplossing te vinden voor de problemen". Tijdens de vergadering zijn ook twee kernen te Wageningen geÔnstalleerd. De partij heeft hiermee nu vier kernen in Wageningen. Verder is ook een inheemse kern ingesteld onder leiding van Tasja Ibisikio te Post Utrecht.

Bron/Copyright:

,08/03/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics