Nickerie, vrijdag 11 maart 2005  


Wijdenbosch bezorgd over afloop grensdispuut bij ITLOS

door Ivan Cairo

Paramaribo - Ofschoon hij hoopt dat een uitspraak in Surinames voordeel valt bij de behandeling van het grensdispuut met Guyana door het ITLOS, maakt voormalig president Jules Wijdenbosch zich ernstige zorgen.

Behalve dat het vinden van een oplossing nu uit handen is gegeven, heeft hij ernstige twijfels over de kwaliteit van de Surinaamse verdediging. Tijdens een ontmoeting met journalisten zei Wijdenbosch te twijfelen of de verdedigers zich ‘helemaal inzetten' en of er een grondige studie is gemaakt van de historie van het grensgeschil. Ook vraagt hij zich af of aan de mensen die als juridisch team zijn aangetrokken, is gevraagd naar hun opvatting over het conflict.

Wijdenbosch die tijdens zijn zittingsperiode in het grensconflict met Guyana een onwrikbaar standpunt had ingenomen, waarschuwde dat als de verdediging kwalitatief niet goed is, zaken die hij reeds had geregeld met Guyana weer ter tafel gebracht zouden kunnen worden door het buurland. Hij wees daarbij op een overeenkomst die hij in 1998 had ondertekend met de toenmalige Guyanese president Desmond Hoyte, nu wijlen. De ex-president zegt informatie te hebben dat Georgetown deze kwestie weer wil oprakelen om daarmee zijn voordeel te doen. De voorsprong die Suriname had, is volgens hem verloren gegaan. Suriname had binnen de CARICOM ingang weten te vinden voor zijn zaak, welke door de huidige regering is verspeeld. "We hadden goeie kaarten, maar goeie kaarten moet je niet op zak houden", zei Wijdenbosch woensdagmiddag in hotel Krasnapolsky.

Op 22 februari heeft Guyana zijn conclusie van eis ingediend bij het VN-tribunaal en heeft Suriname tot uiterlijk augustus de tijd om daarop schriftelijk te reageren. Het uitprocederen van het grensconflict kan enkele jaren in beslag nemen.

Wijdenbosch uitte ook zijn bezorgdheid over de voorbereidingen van de verkiezingen van 25 mei aanstaande. De politieke partijen worden volgens hem onvoldoende betrokken bij de voorbereidingsactiviteiten en dat vindt hij ‘onaanvaardbaar'. Volgens hem zijn de politieke partijen de belangrijkste actoren in het verkiezingsgebeuren en dienen ze daarom er maximaal bij betrokken te worden. Niet alleen voor de transparantie, maar ook om een maximaal resultaat uit de stembusgang te hebben, wat het mobiliseren van kiezers betreft. Ook zal een adequate training van controleurs moeten plaatsvinden. "De politieke partijen zijn de beste controleurs," zei hij, omdat zij de grootste belanghebbenden zijn bij de verkiezingen. Wat betreft de aanwezigheid van buitenlandse waarnemers, riep de ex-president de regering op, alles in het werk te stellen om ze toch in Suriname te krijgen. De internationale reputatie die Suriname heeft op het stuk van het houden van goede verkiezingen, mag niet verkwanseld worden.

Wijdenbosch zegt vice-president Jules Ajodhia onder andere over het minimaal betrekken van politieke partijen te hebben gebeld en gevraagd na te gaan hoe daarin verandering kan komen. Ajodhia zegt desgevraagd, dat Wijdenbosch hem slechts heeft gebeld om te vragen naar ‘sollicitatieformulieren voor stembureaupersoneel'. Navraag door de vice-president bij minister Urmila Joella-Sewnundun wees, aldus Ajodhia, uit dat alle sollicitatieformulieren reeds op waren. De bewindsvrouw voerde daarbij aan, dat zij ook geen instructie had om formulieren aan politieke partijen te verstrekken.

Bron/Copyright:

,11/03/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics