Nickerie, zaterdag 12 maart 2005  


RO pakt infrastructuur sluizen aan in Nickerie

door Beta Debidien

Nieuw Nickerie - Het Ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) heeft onlangs een aanvang gemaakt met het herstel van de infrastructuur van de sluizen langs de linkeroever van de Nickerierivier. De sluizen, in totaal veertien die onder het beheer staan van RO, verkeren al geruime tijd in een slechte staat. Bij de meeste sluizen zijn de getijkleppen en de sluisdeuren aan vervanging toe.

Subhas Jairam, hoofd van de Civiel Technische Afdeling (CTA) van het Commissariaat, vertelt dat het Ministerie van Regionale Ontwikkeling reeds middelen heeft vrijgemaakt voor de herstelwerkzaamheden. In de eerste fase zullen tien van de sluizen aangepakt worden. De renovatie van de overige vier zal het ministerie in een andere fase uitvoeren.

Na het vervangen van drie getijkleppen bij de sluis te Rotterdam, heeft de CTA één klep vervangen bij de sluis te Paradise en gisteren zijn twee nieuwe sluisdeuren geplaatst bij het kunstwerk van Mr J van Pettenpolder. De levering van materialen was uitbesteed en gegund aan firma Misrilall, terwijl de werkzaamheden in eigen beheer worden uitgevoerd, zegt Jairam. In de afgelopen dagen is de CTA geconfronteerd met verstoppingen van enkele sluizen, waardoor het rivierwater bij vloedstanden naar binnen is gestroomd. Jairam heeft een dringend beroep gedaan op de gemeenschap om in de toekomst geen vuil te dumpen bij de sluizen.

Bij zijn plaatselijke oriëntatie aan het kunstwerk te Nieuw Nickerie, blijkt dat de betonconstructie op de locatie, het bovendek, de sponningen en de vleugelwanden heel wat scheuren vertonen. Deze kunnen naar inzien van Jairam niet meer hersteld worden. Hij heeft de leiding van het ministerie geadviseerd om daar een nieuwe betonconstructie te projecteren. Jairam zegt dat vanwege het gebouw dat in de afgelopen periode opgezet is op het kunstwerk, de afdeling CTA niet in staat is haar reguliere werkzaamheden daar uit te voeren.

Bron/Copyright:

,12/03/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics