Nickerie, vrijdag 08 april 2005  


Mahawatkhan sluit zich aan bij A1

door Beta Debidien
 

Nieuw-Nickerie - Liakat Mahawatkhan heeft gisteren op een persconferentie in Nickerie verklaard zich te zullen voegen bij A1. Vanuit deze combinatie zal hij de belangen van de Nickerianen dienen. Hij zegt dit besluit te hebben genomen na overleg met vele Nickerianen.


Mahawatkhan merkte op dat hij te lang heeft zitten overwegen of hij de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) zou verlaten. In de haast afgelopen regeerperiode heeft hij heel wat problemen aangekaart, maar de VHP heeft ze niet kunnen oplossen voor de Nickeriaanse gemeenschap. Dit is één van de redenen waarom hij de partij de rug heeft toegekeerd. Ongeveer 80 procent van de Nickeriaanse kiezer is landbouwer. Deze mensen zijn door de jaren heen achtergehouden en zelfs tegengewerkt door de VHP. Mahawatkhan zegt dat het hem steeds kwalijk werd genomen door de VHP-top dat hij de ontwikkeling van de rijstsector ter sprake bracht. Hij is van mening dat de partij hem niet heeft gerespecteerd zoals dat moet.

 

Mahawatkhan: "In de partij wordt teveel gelet op godsdienst en zo kunnen we geen ontwikkeling brengen in een land." Daarom zou hij nu hebben gekozen voor een combinatie die voor het district het meest uniek is. Mahawatkhan komt tot de conclusie dat A1 nu samen met hem zeven parlementariërs heeft in het parlement. Hij krijgt de vijfde plaats aangeboden door deze combinatie en denkt straks te zullen worden gekozen om de belangen van de plaatselijke gemeenschap te dienen. Hij wil dat de landbouwer goed wordt betaald voor zijn product en dat de regering de rijstsector behoorlijk ondersteunt.


Momenteel zijn de landbouwers overgelaten aan hun lot, terwijl de werkende klasse, onder wie de ambtenaren, alle voorzieningen en hoge lonen hebben. Maandag begint de ex-VHP'er met zijn verkiezingscampagne in Nickerie. "A1 moet goed campagne voeren en de mensen voorhouden wat de combinatie van plan is te doen, waarna de mensen zelf een keuze zullen maken," zegt de parlementariër. Samen met de andere kandidaten zal hij ook trekken naar andere districten om de mensen daar te mobiliseren voor A1 te kiezen, zodat er bij winst een stabiele regering kan worden gevormd. Of zijn achterban met hem mee zal gaan zal na 25 mei duidelijk worden. Volgens Mahawatkhan is de achterban nu wijzer geworden en bekijkt hij de zaken anders."

<

Bron/Copyright:

,08/04/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics