Nickerie, vrijdag 08 april 2005  


SWM arbeiders gebelgd over uitspraak brandweer

door Beta Debidien

Nieuw-Nickerie - Arbeiders van de Surinaamse Waterleiding Maatschappij (SWM) afdeling Nickerie zijn gebelgd over een uitspraak van de lokale brandweer. Bij de brand van afgelopen maandag verklaarde onder-brandmeester Remie Markeloo, tegenover dWT dat de brandweer geconfronteerd werd met een te lage druk van net van de SWM, om de brand die was uitgebroken in de mr J. van Pettenpolders te blussen.

Terwijl de brandweer bezig is met bluswerkzaamheden staan twee personeelsleden van de SWM toe te kijken.Volgens hem kon de brandweer ook geen gebruik maken van een aanwezige brandput , omdat die niet goed werkte. Bovendien was er ook niet voldoende water voor het blusapparaat.

Rudie Pawirodihardjo, diensthoofd van de SWM in Nickerie, vindt de uitspraak van de brandweer niet terecht, omdat zijn medewerkers op de plaats van de brand aanwezig waren en alle moeite hebben gedaan om de brandweer te helpen. De SWM volgt een procedure dat wanneer ergens brand ontstaat, personeel snel ter plaatse moet zijn om de brandweer assistentie te verlenen om het werk te vergemakkelijken. Het verbaast hem dat de brandweer niet eens de brandput heeft opengemaakt. Hij weet niet hoe de onder-brandmeester tot zijn conclusie komt, maar hij weet wel dat de watervoorziening in het district zodanig is verbeterd, dat toen de brand uitbrak er zelfs sprake was van meer dan genoeg waterdruk. Het SWM-personeel heeft de brandweer ook aangeraden om gebruik te maken van de brandput, maar er werd gekozen voor open water.

Pawirodihardjo bevestigt dat de brandweer, zoals wordt beweerd, over een pomp beschikt met een grote capaciteit. Volgens hem zou de brandweer deze pomp moeten gebruiken en water uit de brandput pompen. Hij benadrukt dat zijn medewerkers de brandput zelf hebben opengemaakt om na te gaan hoe hoog de druk toen was.

Ewald Kartowikromo, Gewestelijke Brandweer Commandant in Nickerie constateert uit rapportage van de onder-brandmeester dat de druk op dat moment niet toereikend was voor de pomp en dat daarom besloten werd om uit te wijken naar open water niet ver van het brandend pand, vooral omdat er sprake was van een uitslaande brand. Het kan zijn dat de SWM later de druk heeft opgevoerd, maar het ging om het besluit dat op dat moment genomen moest worden om de brand te blussen. Het is onlogisch dat de brandweer geen gebruik heeft willen maken van de aanwezige brandput, zegt Kartowikromo.

Hij vindt dat alle betrokken instanties bij elkaar moeten komen om problemen gezamenlijk te bespreken en op te lossen. "Het is nooit de bedoeling van de brandweer geweest om zich negatief uit te laten over de SWM", zei Kartowikromo.

Bron/Copyright:

,08/04/2005

 

Note: Team Nickerie.Net heeft een uitgebreide fotoreportage gemaakt van deze brand. De foto's zullen zsm mogelijk online worden geplaatst.

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics