Nickerie, zaterdag 09 april 2005  


Nieuw Front en VVV groeien in Paramaribo

Paramaribo - De DNA-zetels in Coronie zijn op dit moment in handen van de NDP-aanhang. Toch is dit geen garantie dat dit zo blijft. Het geringe aantal kiezers en DNA-zetels die men in Coronie heeft, maakt dat partijen als de PALU, de VVV en het NF alle een even grote kans op de tweede zetel in Coronie maken. In Paramaribo is de NDP evenwel met ruim 6% in kiezersvoorkeur achteruitgegaan, terwijl het NF en de VVV een duidelijke groei van respectievelijk 8% om 6% hebben ondergaan.

In de periode 25 maart-6 april vond de dataverzameling voor de derde opiniepeiling op weg naar de verkiezingen plaats. De regen zorgde voor enige vertraging in het geheel. Wederom vond de peiling plaats in de districten Paramaribo (n=528), Nickerie (n=199), Coronie (n=100), Wanica (n=378) en Commewijne (n=150). De foutenmarge is ± 2,5%.

Politieke issues in maart

In maart was een van de meest spraakmakende zaken het in diplomatieke termen vervatte stemadvies dat de Amerikaanse ambassade verstrekte. Op zich niets nieuws, omdat een min of meer identiek iets zich rond de verkiezingen van 1991 voordeed. Ook toen meende de Amerikaanse ambassade een advies te moeten uitbrengen naar aanleiding van de resultaten van een IDOS-opiniepeiling. Op de vraag of men denkt dat de Surinaamse kiezers het door de Ambassade verstrekte stemadvies zullen opvolgen gaf 28% van de kiezers te kennen dat wel het geval zal zijn. Bijna de helft van de kiezers is die mening evenwel niet toegedaan.

Ditzelfde percentage meten wij ook wanneer het specifiek om de kiezers uit Paramaribo gaat. De meerderheid van de kiezers (55%) is echter wel de mening toegedaan dat Suriname echt door het buitenland geďsoleerd zal worden als D. Bouterse president van Suriname wordt.

De afgelopen maand mochten de kiezers ook getuige zijn van beschuldigingen over en weer tussen de politici Moentari en Somohardjo. Wij vroegen de kiezers wie naar hun mening het gelijk aan zijn zijde zou hebben. 6.2% geloofde de uitleg van Moentari en 6.0% die van Somohardjo. Ruim 88% hechtte geen geloof aan de uitleg van een van deze politici.

Een derde spraakmakend bericht was het verzoek dat de parlementariër Jairam in De Nationale Assemblee deed om de kleine rijstboeren een subsidie van 300 SRD per hectare te verstrekken; dit in verband met de slechte en verlieslatende rijstoogst.

Reactie op het voorstel van Jairam om de kl. rijstboeren een subsidie van 300 SRD p. hect te verstrekken
Voor 55%
Tegen 25%
Geen mening 20%
Totaal (n=1351) 100%

Error margin ± 2.5%.

Van de kiezers is 55% de mening toegedaan dat de kleine rijstboeren in verband met de tegenvallende oogstresultaten de voorgestelde subsidie dienen te krijgen. Voor wat betreft Nickerie is 66% van de keizers voor een subsidieregeling, terwijl 11% van de Nickerianen hier tegen zou zijn.

Inflatie

Naar aanleiding van een publicatie van het ABS waarin vermeld werd dat de prijzen van consumptiegoederen over de maand januari-februari gelijk gebleven waren, vroegen wij de kiezers hoe zij de prijsontwikkelingen in de winkels ervaren. 75% van de kiezers is de mening toegedaan dat in de afgelopen drie maanden de prijzen voor producten in de winkels duurder (55%) tot veel duurder (20%) zijn geworden.

Van de kiezers blijkt dat 63% reeds in de tweede week van de maand niet meer uitkomt met zijn maandinkomen.

In welke week van de maand heeft u het gevoel dat uw salaris op is?
In de 1ste week van de mnd

34.4%

In de 2de week van de mnd

28.6%

In de 3de week van de mnd

15.5%

In de 4de week van de mnd

5.7%

Kent dit probleem niet

15.7%

Totaal (n=1351)

100.0%

Error margin ± 2.5%.

Ruim driekwart van de kiezers in de vijf onderzochte districten is in ieder geval in de derde week van de maand door zijn maandinkomen heen. In Nickerie, Coronie en Commewijne zegt respectievelijk 44%, 46% om 39% van de kiezers in de eerste week reeds geen geld te hebben om de maand door te komen. In Wanica en Paramaribo geldt dit voor 31% om 33% van de kiezers.

Stemgedrag per begin April 2005

Door diverse partijen werden in de eerste week van april DNA-kandidaten voorgedragen. De uiteindelijke indiening bij het Centraal Hoofdstembureau zal op 9 april plaatsvinden.

IDOS-dWT vroeg de kiezers wat zij zullen doen indien de voorgedragen DNA-, DR- en RR-kandidaten niet zijn wat zij ervan verwachten.

  Par’bo Wanica Com’wijne Coronie Nickerie
Blijft op zijn partij stemmen

61.2%

69.8%

54.7%

71.0%

62.8%

Stemt dan niet meer

9.1%

7.8%

10.0%

14.0%

13.1%

Stemt op een andere partij

13.8%

8.6%

19.3%

8.0%

8.5%

Weet het niet/geen idee

15.9%

13.9%

16.0%

7.0%

15.6%

Totaal (n=1351)

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

De bovenstaande tabel geeft aan dat ongeveer 63% van de kiezers bij zijn partijkeuze zal blijven, ongeacht de teleurstelling die men mocht ervaren bij het bekend worden van de personen die een partij voordraagt. Naast het deel dat ongeacht de voordracht op de partij van keuze blijft stemmen, zal in Commewijne (19.3%) en Paramaribo (13.8%) van de kiezers geneigd zijn om op een andere partij te stemmen. In Nickerie zal bij 13.1% en Coronie 14% van de kiezers de houding overslaan naar het niet stemmen op de partij.

Stemvoorkeur

De derde IDOS-dWT peiling van dit jaar laat ongeveer anderhalve maand voor de verkiezingsgang wat verschuivingen zien. In Paramaribo bijvoorbeeld is de NDP met ruim 6% in kiezersvoorkeur achteruitgegaan, terwijl het NF en de VVV een duidelijke groei van respectievelijk 8% om 6% hebben ondergaan. Het NF heeft zijn grootste groei in Wanica gekend en voor wat betreft de NDP is dit het geval in Coronie.

Stemvoorkeur Kiezers (Februari-Maart 2005)

  Par’bo Wanica Nickerie C’wijne Coronie
  Febr. Mrt Febr. Mrt Febr. Mrt Febr. Mrt Febr. Mrt
NDP

25.7%

19.9%

21.7%

20.1%

14.2%

12.6%

5.1%

8.0%

27.0%

37.0%

NF

23.6%

31.6%

23.7%

36.6%

27.6%

22.6%

35.8%

32.0%

9.0%

15.0%

VVV

12.5%

18.0%

16.7%

9.1%

14.7%

14.6%

22.2%

24.7%

25.0%

16.0%

A1

3.5%

2.5%

1.5%

1.9%

3.6%

5.0%

1.7%

4.0%

--

 
UPS/DOE

1.1%

2.1%

1.5%

0.5%

2.2%

1.0%

1.7%

0.7%

--

1.0%

A-combinatie

2.0%

2.8%

2.5%

1.6%

.6%

 

0.6%

 

--

 
Palu

0.3%

 

--

 

--

 

--

 

9%

13.0%

Overige partijen

--

1.7%

.2%

1.3%

--

2.5%

--

2%

--

1%

Stemt /weet niet

4.5%

21.4%

2.5%

28.9%

3.1%

41.7%

1.7%

27.3%

6%

17%

Totaal                    

Wanneer we de cijfers uitrekenen naar behaalde zetels voor deze vijf districten dan behaalt het NF 12 zetels, de NDP 8, de VVV 6 en houden de zwevende kiezers 9 zetels vast. Per district ziet het beeld er als volgt uit.

Verdeling DNA zetels in gepeilde districten

  NDP NF VVV Zwevende
  Ongc. Corr. Ongc Corr. Ongc Corr. Ongc Corr.
Paramaribo

4

4

6

7

4

4

4

2

Wanica

2

2

3

3

 

1

2

1

Nickerie  

1

1

2

1

1

3

2

Commewijne    

2

2

1

1

 

1

Coronie

2

1

     

1

   
Totaal DNA 8 7 12 14 6 8 9 6

Ongc= Ongecorrigeerd. Corr= Gecorrigeerd met voorkeur zwevende kiezers

Na correctie met de partijvoorkeuren die de zwevende kiezers uitspreken, zien we dat de NDP met 1 zetel terugvalt, terwijl het NF en de VVV in aantal zetels groeien. Dit laatste duidt erop dat de momenteel zwevende kiezers een iets grotere voorkeur uitspreken voor de VVV en het NF. De terugval van de NDP van 2 naar 1 zetel na correctie met stemvoorkeuren in Coronie heeft een vrij simpele verklaring. Het geringe aantal kiezers en DNA-zetels die men in Coronie heeft, maakt dat partijen als de PALU, de VVV en het NF alle een even grote kans op de tweede zetel in Coronie maken. Het verschil uitgedrukt in stemmen ligt voor deze slechts in het feit dat ze concreet 4-10 stemmen meer moeten zien te behalen dan nu het geval is, en dat anderzijds de NDP niet verder groeit.-.

IDOS-dWT april 2005

Bron/Copyright:

,09-04-2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics