Nickerie, zondag 10 april 2005  


Zwaluw en voorzitter Jagan met elkaar overhoop

Nieuw-Nickerie - Zwaluw, de Nickeriaanse voetbalclub en clubvoorzitter Aniel Jagan zijn uit elkaar. Het bestuur, de spelersraad en leden van de vereniging hebben in een schrijven aan het bestuur van de Nickerie Voetbalbond (NVB) gezegd dat Jagan per 1 april 2005 is bedankt, omdat hij buiten de spelersraad om bepaalde beslissingen heeft genomen.

 De gewezen Zwaluw-voorzitter zegt het schrijven niet te accepteren omdat het ongeldig zou zijn. Wel zegt hij zich terug te zullen trekken. Hij betreurt de gang van zaken omdat hij heel wat voor de vereniging gedaan heeft. Jagan zegt desgevraagd dat de problemen begonnen na de wedstrijd tegen de Politie Sportvereniging toen Gregory Sam aangaf zich opzettelijk niet ingezet te hebben omdat hij het niet eens was met de opstelling van de trainer. Sam werd door Jagan voor enkele wedstrijden geschorst.

De speler zou daarna herhaaldelijk door de voorzitter opgeroepen zijn, maar gaf aan die oproepen geen gevolg totdat enkele spelers een succesvolle bemiddelingspoging ondernamen. Bij terugkeer eiste Sam gelijk een basisplaats op, hoewel de trainer al een basiselftal had. Jagan zegt voor de zoete vrede de zaak toen gelaten te hebben voor wat het is, maar wel alle spelers opgeroepen te hebben voor een vergadering op 29 maart om de kwestie Sam gezamenlijk te bespreken.

Slechts twee spelers Sam en Kenneth Young kwamen niet opdagen en zij kregen de gelegenheid om zich op 31 maart te verweren. Ze maakten daarvan geen gebruik waarop Jagan besloot ze disciplinair te straffen. Voorzitter Brian Rollings van de Zwaluw-spelersraad alsook de NVB werden hiervan volgens Jagan, op de hoogte gesteld. NVB-voorzitter Asraf Pierkhan zegt wel een kopie van de brief van Jagan aan de twee spelers ontvangen te hebben, maar ziet dat niet als een officieel schrijven.

Bron/Copyright:

,07/04/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics