Nickerie, woensdag 13 april 2005  


LVV tekent samenwerkingsovereenkomst met Nickerie Seafood Industries

door Beta Debidien

Nieuw-Nickerie - Ingenieur Jagdies Bhansing, waarnemend directeur van het Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV), en de Surinaamse investeerder Charles Theodorus Sewpersad, directeur van Nickerie Seafood Industries NV i.o., hebben dinsdag een samenwerkingsvereenkomst getekend. De handeling vond plaats op het hoofdkantoor van het ministerie.

De overeenkomst houdt in dat LVV toestemming heeft verleend aan de investeerder om op een areaal groot 2500 vierkante meter, een modern visverwerkingsbedrijf op te zetten dat zal voldoen aan de internationale eisen op het gebied van kwaliteit en hygiŽne. Het terrein maakt deel uit van de ongeveer drie hectaren van het Mini Visserijcentrum Nickerie te Zeedijk.

Het ministerie en Nickerie Seafood Industries hebben sedert 2003 besprekingen gevoerd over deze vorm van samenwerking. Met het opzetten van dit visverwerkingsbedrijf zal een bedrag van minimaal 100.000 Amerikaanse dollar gemoeid zijn, terwijl aan twintig personen directe werkgelegenheid zal worden verschaft. Door het wederom in bedrijf stellen van het Mini Visserij centrum Nickerie zullen de plaatselijke vissers de mogelijkheid hebben om gebruik te maken van diensten zoals aanmeerfaciliteiten, ijsvoorziening en visopslag.

Nickerie Seafood Industries heeft sinds het jaar 2003 een belangrijk deel van de nodige machines en apparatuur in het buitenland gekocht en reeds opgeslagen in het district Nickerie. Met deze samenwerkingsovereenkomst beoogt LVV niet alleen de investeerder te faciliŽren, maar tevens te voorzien in een dringende behoefte waardoor ook het smokkelen van vis naar het buitenland zal worden beperkt.

Het voornemen van het ministerie is om in het gebouw van het Mini Visserijcentrum te Nickerie nog dit jaar een afdeling van het Onderdirectoraat Visserij te vestigen. Nadat het verwerkingsbedrijf is opgezet en operationeel is, zal LVV positief advies uitbrengen, zodat het bedoeld areaal van 2.500 vierkante meter door het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen in grondhuur wordt afgestaan aan Nickerie Seafood Industries. Het resterend deel van het terrein zal worden bestemd voor andere visserijactiviteiten. Er is ook afgesproken dat de bewaking van de visserijgronden in samenwerking met de politie en de marine verder verbeterd zal worden.

Bron/Copyright:

,31/03/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics