Nickerie, dinsdag 12 april 2005  


LVV-minister moet zich niet meer bemoeien met Stalweide

door Beta Debidien

12/04/2005

Nieuw-Nickerie - Het bestuur van de Vereniging van Veeboeren Corantijn- en Nanipolder in het district Nickerie (VVN) heeft na overleg met zijn leden besloten dat minister Geetapersad Gangaram Panday van LVV niet meer mag vergaderen met veeboeren en dat hij zich niet meer mag bemoeien in bestuursaangelegenheden de Stalweide rakende. Dit stelt Bramdew Rampadarath, secretaris van de VVN in een uitgegeven persbericht.

Volgens de secretaris heeft de kortgedingrechter bij vonnis van 27 januari 2005 uitgesproken dat de staat en de gevoegde partijen worden verboden om het bestuur te verhinderen in het uitoefenen van zijn taak. Rampadarath wijst in zijn schrijven dat de bewindsman op 1 april zonder toestemming van het bestuur met de leden van de vereniging heeft vergaderd. Volgens de secretaris betekent dit dat de bewindsman als vertegenwoordiger van de staat het vonnis naast zich heeft neergelegd. Namens zijn organisatie heeft Rampadarath strenge maatregelen aangekondigd tegen de minister als die zich weer bemoeit met de kwestie-Stalweide.

 
In reactie zegt minister Gangaram Panday dat het bestuur van de veehoudersvereniging gelijk heeft. Echter heeft hij zich niet bemoeid met interne aangelegenheden en dat zou hij naar eigen zeggen ook nooit doen. Wanneer echter het veeteeltbeleid met de veeboeren moet worden besproken, gaat het om een aangelegenheid van het Ministerie van LVV. De bewindsman zegt op 1 april met de veeboeren te hebben gesproken over de mogelijkheden voor de ontwikkeling van de veeteeltsector in Nickerie. Hij wil het slachtvee en melkvee helpen vermeerderen en daarvoor had hij ongeveer 150 boeren uitgenodigd om mee van gedachten te wisselen. Terwijl de leden in discussie waren met de minister zou het voltallig bestuur van de VVN hebben geprobeerd de vergadering te verstoren. Er zouden heel wat beschuldigingen zijn geuit aan het adres van de minister. De landbouwminister heeft daaraan zich niet gestoord. Hij benoemde ook een commissie, bestaande uit elf personen, die de taak hebben om zaken verder te bespreken op de afdeling van het Ministerie Regio West om te komen tot de aanleg van de infrastructuur van de Salweide, bekend als blok III. In dit blok zullen de kleine veeboeren met minder dan vijftien koeien worden geaccommodeerd.

Voor de grote boeren wordt ook aan een oplossing gewerkt. Momenteel is onder de leden een discussie gaande over het gedrag van de bestuursleden. Dit bestuur was door de toenmalige districtscommissaris Hardeo Ramadhin aangesteld als voorlopig bestuur, dat de opdracht had zaken te ordenen binnen de Stalweide. Dit voorlopig bestuur had als hoofdtaak om ook bestuursverkiezingen uit te schrijven. De leden bereiden zich voor op de vergadering die het voorlopig bestuur volgens de statuten verplicht is te houden in de maand april.

Bron/Copyright:

,12-04-2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics