Nickerie, zaterdag 16 april 2005  


 Directie penitentiaire inrichting Hazard aangevuld

Geplaatst: 16/04/2005

Nickerie - Gistermorgen is de heer Otmar Ling officieel benoemd tot onderdirecteur van de penitentiaire inrichting Hazard te Nickerie. Voor deze gelegenheid reisden enkele hooggeplaatsten uit Paramaribo af naar Nickerie. Mr. R. Neslo, beleidsadviseur op het ministerie van Justitie en Politie, beschreef de nieuwbakken onderdirecteur als een man met genoeg ervaring die zeker deze zware job aankan en zich ook de afgelopen tijd verder heeft gespecialiseerd in deze richting.

Voorts ziet Neslo de heer Ling als een personage met heel wat daadkracht en plichtsbesef in zich, wat hem zo succesvol zal maken in de uitoefening van zijn taak, samen met de rest van het Hazard personeel. Ook Heinrich Rozen gaf in een notendop weer hoe de nieuwe
Onderdirecteur van Hazard deze standplaats kreeg. Hij verontschuldigde minister Siegfried Gilds die uitlanding is en graag erbij wilde zijn bij deze plechtigheid.

Ling die van geboorte Nickeriaan is, voelt zich weer thuis. Hij heeft ook een militaire carrière achter de rug. Ling heeft enige jaren als Commandant van de Militaire Politie dienst gedaan in Nickerie. Nadat alle sprekers hun betoog hadden gehouden, sprak Otmar Ling de aanwezigen toe. Hij is het departement erg dankbaar voor het in hem gesteld vertrouwen. Met deze functie weet hij dat er een zware verantwoordelijkheid op zijn schouder rust. Maar vol vertrouwen en doorzetting is hij ervan overtuigd het beste van te zullen maken om deze straf inrichting hogerop te duwen. Waarnemend Hazard directeur, Carlo Palmtak, zei bijzonder goed gestemd te zijn met deze invulling en twijfelt niet aan de kwaliteiten van Otmar Ling.

Bron/Copyright:

Dagblad Suriname

,16-04-2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics