Nickerie, maandag 18 april 2005  


Verdubbelen nationaal inkomen hoge prioriteit UPS-DOE

door Afra Accord

Wanica - Het verdubbelen van het nationaal inkomen van Suriname is een van hoogste prioriteiten van de combinatie UPS-DOE. Het plan over de bewerkstelliging hiervan zal gaandeweg de verkiezingscampagne gepresenteerd worden.

Indra Djwalapersad, lijsttrekker van deze combinatie in Wanica, zei dit afgelopen zaterdag tijden de eerste UPS-DOE-vergadering in Wanica. Volgens Djwalapersad moet het aantal ministers gereduceerd worden naar tien. Het geld dat hierdoor bespaard wordt, kan gebruikt worden ten behoeve van de seniorenburgers en gehandicapten.
UPS-voorzitter Bishnoedath Sheoradj Panday zei dat de sociale zakenkaart door de UPS-DOE combinatie zal worden afgeschaft. "Wij willen iedereen een gelijke behandeling geven. Daarom zullen wij een nationaal verzekeringsstelsel invoeren, zodat elke burger op gelijke wijze wordt behandeld. Op geen enkel vlak willen we discriminatie. Er is een ding dat ons bindt en dat is het Surinamersschap en daar moet geen verschil in worden gemaakt", benadrukte hij. Ook zal groente tegen een garantieprijs verkocht worden, zodat groenteboeren ook in tijden van schaarste verzekerd zijn van een inkomen.
Het ongevraagd plaatsen van vlaggen door andere politieke partijen, werd door verschillende sprekers aangehaald. Het escaleerde het afgelopen weekeinde bijna tussen VHP- en UPS-leden, toen VHP-leden ongevraagd en zeer provocerend vlaggen plaatsten voor de plek waar de UPS- vergadering gehouden is, vertelt Djwalapersad. Proberen te intimideren door vlaggen te plaatsen, is geen democratie, volgens de UPS-voorzitter.
Verschillende sprekers haalden de 400 ton padie aan die tijdens de voorjaarsoogst van 1999 zoek is geraakt. Glen Fari, DOE-kandidaat in Wanica, gaf een uiteenzetting van de vele controleposten waar de padie doorheen gaat als het naar de pellerij van Gummels wordt vervoerd. Als landbouwkundige heeft hij voor de Stichting Machinale Landbouw (SML) gewerkt en is op de hoogte van de procedure. Volgens hem is het wegkwijnen van de SML mede aan het verdwijnen van deze 400 ton padie te wijten. "De opdrachtgever die de padie naar de pellerij heeft gestuurd, is verantwoordelijk voor de padie en moet kunnen verantwoorden wat er met de 400 ton padie is gebeurd", aldus Faria. De vice-president heeft beloofd hier opheldering in te brengen, maar dat is tot op heden nog niet gebeurd.
De vergadering vond vanwege weigering door de vice-president haast geen voortgang, zegt Sheoradj Panday. "Na veel tamtam en de persoonlijke inzet van Marijke Djwalapersad, kon de vergadering toch voortgang vinden", zegt de UPS-voorzitter. Volgens Djwalapersad past dit in het scenario van de politici die nu aan het bewind zijn. "We voldeden aan alle eisen en hebben de vergunning ruim van tevoren aangevraagd. Als argument voor het geen voorgang laten vinden van de vergadering, kregen wij te horen dat de drukte het verkeer op de Commissaris Wijtingweg in gevaar zou brengen." Door tussenkomst van een hoge politiefunctionaris, is toch vergaderd. "We respecteren wet en recht, maar drijf ons niet te ver", zegt Djwalapersad.


UPS/DOE gaat voor verjonging en frisse ideeŽn

door Ettire Patra

Paramaribo - Het streven van de politieke combinatie UPS/DOE is erop gericht om jongeren de mogelijkheden te bieden zich optimaal te profileren in de Surinaamse maatschappij. In een feestelijke bijeenkomst zondagavond in Mata Gauri waarbij de diverse DNA-kandidaten van de Unie van Progressieve Surinamers (UPS) aan het publiek werden gepresenteerd, brachten de UPS-toppers Sheoradj Panday, Indra Djawalapersad en Harry Kisoensing onder meer naar voren dat er in het verkiezingsprogramma van de politieke combinatie ruime aandacht is besteed aan de jongeren.

Jongeren met een nieuwe visie en frisse ideeŽn zullen ervoor moeten zorgen dat de oude politici die de stoelen in het parlement verwarmen, het veld moeten ruimen en plaats maken voor progressieven, vindt Indra Djawalapersad, lijsttrekker in het kiesdistrict Wanica. Als haar combinatie bij de aanstaande verkiezingen regeermacht verwerft, zullen er zeker vernieuwingen worden doorgevoerd op het onderwijsvlak. De diverse opleidingen zullen afgestemd moeten worden op de behoefte in de maatschappij.
Ze zei dat er op bepaalde niveaus bezuinigd zal worden om de werkloosheid te halveren. Daarnaast zal de overheid maatregelen treffen om de particuliere sector te stimuleren, teneinde jonge afgestudeerden aan werkgelegenheid te helpen. Om het criminaliteitsgeweld dat de laatste tijd erge vormen heeft aangenomen te beteugelen, staat Djawalapersad een radicale aanpak voor. Zij gaf echter niet concreet aan wat zij met radicale aanpak bedoelt. Wel zei ze dat haar partijcombinatie een criminaliteitsbestrijdingsplan heeft. "Als je dit vraagstuk serieus wilt aanpakken, moet je veel durf en guts hebben. Als je dat niet hebt, go home and we shall take it over", aldus Djawalapersad.
UPS-voorzitter Sheoradj Panday reageerde op het fenomeen van onbevoegde leerkrachten op de diverse middelbare scholen. Dit komt volgens hem omdat vele bevoegde krachten de wijk nemen naar het buitenland voor een beter bestaan. Na 25 mei zal UPS/DOE aan de hand van een degelijk beleid ervoor zorgen dat leerkrachten genoeg verdienen om hun werk met plezier te kunnen doen.
Harry Kisoensing, lijsttrekker in Nickerie, verzekerde dat het niet een kwestie is dat UPS/DOE na 25 mei regeermacht kan krijgen, maar dat het regeermacht zal krijgen. Dit omdat volgens hem geen enkele partij of partijcombinatie die aan de verkiezingen zal deelnemen, in staat zal zijn om een regeerbare meerderheid te bewerkstelligen. UPS/DOE zal dan met haar behaalde parlementszetel een cruciale rol van betekenis spelen bij het vormen van een regeringscoalitie. Verder pleitte Kisoensing voor betere studiefinanciering en opvangmogelijkheden voor met name studenten uit de verre districten uit Marowijne, Nickerie, Sipaliwinie en Brokopondo. Volgens hem kan het niet dat studenten in de avonduren in casino's en catering moeten werken om hun studiekosten te kunnen financieren. De overheid zal naar mogelijkheden moeten uitkijken om studenten tegemoet te komen.

Bron/Copyright:

,18/04/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics