Nickerie, maandag 02 mei 2005  


Grootse opening gehandicapten centrum Nickerie

Nickerie - Op maandag 18 april 2005 vond de officiŽle opening plaats van het nieuwe en moderne centrum voor kinderen met een verstandelijk handicap. De Stichting Welzijns instituut Nickerie heeft met deze opening wederom een andere succes laten noteren in een serie van projecten die al eerder in Nickerie zijn uitgevoerd.

Win voorzitter Glenn.O.Tjon Tjauw Liem deelde mede dat de voorbereidingen naar de opening toe heel veel tijd en energie hebben gekost. Hij zei ook dat de openingshandeling verricht wordt door de minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, de heer Drs.Samuel Pawironadi.

Het centrum is gelegen aan de Dimastraat in de Mr.J.van Pettenpolder. Voorts is dit centrum voor kinderen met een verstandelijke handicap gebouwd rond een centraal dagcentrum, aldus Tjon Tjauw Liem. Het is geÔntegreerd met de bestaande Lion Jan Gruntjesschool, die bestemd is voor zeer moeilijk lerende kinderen. Het centrum bestaat uit een aantal groepswoningen, het dagverblijf, de school, keuken, wasserette en een gastenverblijf. Het ontwerp van dit centrum is verzorgd door Ingenieur Carel van Hest, terwijl de bouwwerkzaamheden zijn uitgevoerd door Ing. Pahlad Roy Baidjoe van de Nickeriaanse AannemingsMaatschappij, afgekort NICAM.

Tot de ere gasten behoorden o.a. de Nederlandse ambassadeur in Suriname, Henk Soeters, minister Walter Sandriman van Onderwijs en Volksontwikkeling,  Districtscommissaris Hein Ramnewash, Egbert de Bruin (directeur van Stichting Johannes XXIII), de heer Daulatram Ramlal (directeur van Stichting MEE) en de heer Maarten Boelen (voorzitter van het Amantiafonds). Stichting WiN, die een vrij unieke vorm van samenwerking heeft met donoren uit het buitenland is nu al bezig voorbereidingen te treffen om andere projecten in Nickerie uit te voeren.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net

,02-05-2005

 


Bron: de Ware Tijd, 19 april 2005

Opening centrum voor kinderen met een verstandelijke handicap

door Beta Debidien

Nieuw-Nickerie - Minister Samuel Pawironadi van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoSaVo) heeft gisteren samen met Maarten Boelen, voorzitter van het Amantiafonds in Nederland, de symbolische opening verricht van het nieuwe centrum voor kinderen met een verstandelijke handicap in het district Nickerie.

Glenn Tjon Tjauw Liem (links), voorzitter van de Stichting Welzijn instituut Nickerie (WiN) en  Minister Samuel Pawironadi (rechts) van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoSaVo).

In zijn korte felicitatieboodschap zei de bewindsman niet te twijfelen aan de continuÔteit van de dienstverlening. Hij bedankte de organisatie voor de enorme investeringen die zijn gepleegd op het gebied van het upgraden van de kwaliteit van de mensen, omdat zij in de naaste toekomst op een professionele wijze die sociale hulpverlening kunnen bieden aan de kwetsbare doelgroep. Als regering is het ministerie trots op deze handreiking aan de Surinaamse, maar meer in het bijzonder de Nickeriaanse gemeenschap. In dat kader feliciteerde de bewindsman districtscommissaris Hein Ramnewash van Nickerie met deze aanwinst in deze sector. Volgens hem heeft het ministerie van SoZaVo een belangrijke bijdrage moge leveren in de sociale- niet alleen, maar ook in de sociaal economische sfeer waarbij ouders of verzorgers in alle rust hun kinderen in dit centrum kunnen laten bijbrengen, omdat ze straks ook geleidelijk aan een plaatsvermogen verwerven in de maatschappij.

Glenn Tjon Tjauw Liem, voorzitter van de Stichting Welzijn instituut Nickerie (WiN) gaf aan dat dit centrum mogelijk is gemaakt dankzij een unieke vorm van samenwerking tussen Nederlandse en Surinaamse organisaties. Het begon allemaal met de toezegging door de voorzitter van het Amantiafonds, Maarten Boelan uit Nederland om de kosten van een wooncentrum voor kinderen voor haar rekening te nemen. Deze belofte zou door het Amantiafonds alleen waargemaakt worden als er voor een sluitende exploitatiebegroting gezorgd kon worden. Het Ministerie van SoSaVo heeft de organisatie de garantie gegeven om personeel te zulle detacheren. Met deze garantiestelling kon er een aanvang gemaakt worden met de bouwwerkzaamheden. Vrijwel tegelijkertijd werden met twee instellingen uit Nederland namelijk de Stichting Paus Johannes XXIII uit Rotterdam en de Stichting MEE uit Den Haag samenwerkingovereenkomsten afgesloten voor minimaal drie jaar. Beide stichtingen zijn werkzaam in de zorg voor verstandelijk gehandicapten en zij verklaarden zich bereid de deskundigheid en coaching van het personeel op zich te nemen.

Het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling leverde ook voor personeel en gaf het SkaNfonds uit Nederland geld voor de inrichting van het nieuwe centrum. Azivo-zorgverzekeraar en de stichting Perspectief uit Nederland stuurden een container met spullen voor de inrichting en de ingezamelde gelden werden verdubbeld door de Stichting Vrienden van WiN. Het centrum is vernoemd naar zuster Dankers.

Bron/Copyright:

,02-05-2005


Bron: Dagblad Suriname - 19 april 2005

Opening centrum kinderen met een verstandelijke handicap in Nickerie

Geplaatst: 19/04/2005

Nickerie - Op maandag 18 april vond de opening plaats van  het nieuwe centrum voor kinderen met een verstandelijk handicap. Met de ingebruikname van dit uniek centrum voor Nickerie is er een einde gekomen aan de vermoeiende toestand, die ouders/ verzorgers moeten troosten om hulp te krijgen voor hun gehandicapt kind. Vaak was deze hulp ook vanuit Paramaribo een enorm probleem. Het centrum is tot stand gekomen met een vrij unieke vorm van samenwerking tussen Surinaamse en Nederlandse organisaties, die gedurende een paar jaar steeds nauw met elkaar werken bij de uitvoering van projecten in ons land waaronder Nickerie.

De aanzet kwam van de voorzitter M.J.J. Maarten Boelen van het Amantiafonds, die een toezegging had gedaan om op kosten vanuit Nederland dit centrum te bouwen. Deze belofte van het Amantiafonds is dan ook waar gemaakt. Ook heeft het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting de garantie gegeven personeel te zullen detacheren. Tegelijkertijd heeft de Stichting WiN die in Nickerie de verantwoording draagt voor de bouw, een samenwerkingsovereenkomst gesloten met twee andere instellingen in Den Haag voor een periode van drie jaren.

Het gaat hierbij om de Stichting Paus Johannes XXIII en de Stichting MEE. Beide stichtingen zijn werkzaam in de zorg voor verstandelijk gehandicapten. Zij hebben verklaard deskundigheid en coaching van het personeel voor hun rekening te nemen. Het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling zorgde voor financiŽn voor het personeel, terwijl het SKaNfonds uit Nederland de middelen gaf voor de inrichting van het centrum. Zorgverzekeraar Azivo en de Stichting Perspectief hebben ook hun bijdrage geleverd door het opsturen van de nodige spullen voor de inrichting. Voor deze speciale gelegenheid waren ook aanwezig de ministers Walter Sandriman en Samuel Pawironadi. Laatstgenoemde verrichte samen met Maarten Boelen de onthulling van het naambord.

Dit centrum is genoemd naar Zr. D. Dankers, die al enige tijd is overleden op de leeftijd van 99 jaar in Nederland. Dankers mag gezien worden als een vrouw die het voortouw heeft genomen om wat te doen aan de zorg van gehandicapte kinderen in Nickerie. Namens de Stichting  Paus Johannes XXIII voerde Egbert de Bruin het woord, terwijl Daulatram Ramlal de Stichtingen Vrienden van Nickerie en MEE-Den Haag vertegenwoordigde. DC Hein Ramnewash prees WiN en haar donoren voor dit werk dat haast pro deo is gedaan en vrijwel weinig in de wereld voorkomt dat mensen hun krachten gratis geven om gemeenschapprojecten te helpen realiseren. De Nederlandse ambassadeur Henk Soeters behoorde ook tot de gasten.

Nickerie is de andere districten voor met de zorg van kinderen met een verstandelijk handicap. WiN-voorzitter Glenn Tjon Tjauw Liem bracht ook een woord van dank uit aan allen die op welke wijze dan ook hun bijdrage hebben geleverd bij de totstandkoming van dit immens project. Voorts zei de WiN-topper dat hij samen met de rest van zijn organisatie zal blijven doorwerken om steeds een bijdrage te leveren ter bevordering van de kwaliteit van zorg en welzijn in het district Nickerie. Na de opening kreeg de ministeriele delegatie van Tjon Tjauw Liem een rondleiding door het gebouw.

Bron/Copyright:

Dagblad Suriname

,02-05-2005


Dorothea Dankers Centrum voor gehandicapten geopend

door Ashley Lieveld

Nickerie - Minister Samuel Pawironadi van Sociale Zaken en Volkshuisvesting opende op 18 april 2005 officieel het Ďzr. Dorothea Dankersí centrum voor kinderen met een verstandelijke handicap in Nickerie. Deze handeling verrichtte de bewindsman samen met Egbert de Bruin, directeur van de stichting Paus Johannes XXIII en de voorzitter van het Amatiafonds Martin Boelen middels het onthullen van het naambord.

Het nieuwe centrum is mogelijk gemaakt dank zij een unieke vorm van samenwerking tussen Nederlandse en Surinaamse organisaties. Tijdens deze plechtigheid waren behalve de Sociale Zaken minister ook minister Walter Sandriman van Onderwijs en Volksontwikkeling en de Nederlandse ambassadeur in Suriname, Henk Soeters, aanwezig. Uit Nederland waren er ook vertegenwoordigers van de diverse organisaties die hun steun hebben verleent voor het wel slagen van dit projekt, afgereisd. Dit project begon met de toezegging door de voorzitter van het Amaniafonds, Mr. Martin Boelen uit Nederland, om de kosten van een wooncentrum voor kinderen voor haar rekening te nemen. Deze belofte zou door het Amantiafonds alleen waargemaakt worden als er voor een sluitende exploitatiebegroting gezorgd kon worden. Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting heeft toen de garantie gegeven personeel te zullen detacheren. Met deze garantiestelling kon begonnen worden met de bouw. Met twee instellingen uit Nederland, te weten  stichting Paus Johannes XXIII uit Rotterdam en de stichting MEE uit Den Haag werd toen een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor minimaal drie jaar. Deze stichtingen zijn werkzaam in de zorg voor verstandelijk gehandicapten en verklaarden zich bereid de deskundigheid en coaching van het personeel op zich te nemen. Het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling zal zorgdragen voor et personeel terwijl de Stichting Katholieke Noden (SkaN) geld doneerde voor de inrichting van het nieuwe centrum. Azivo-zorgverzekeraar en de stichting Perspectief Nederland stuurden een container voor de inrichting en de Nationale Commissie voor internationale samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO) verdubbelde de ingezamelde gelden door de stichting Vrienden van WiN. Het opzetten van het centrum is een projekt van de stichting Welzijnsinstituut Nickerie (WiN. In het centrum zijn ondergebracht een dagverblijf, een woonvoorziening, een school voor moeilijk lerende kinderen, een belangenvereniging voor ouders met een gehandicapt kind, een orthotheek( gespecialiseerde bibliotheek/mediatheek op het gebied van handicaps). De stichting WiN stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan de bevordering van de kwaliteit van zorg en welzijn in Nickerie. Dit wordt nagestreefd door het uitvoeren van tal van activiteiten. Zo is de stichting twee jaar geleden gestart met een tweejarige HBO opleiding tot counsellor, begeleidt en ondersteunt de stichting drie wijk- en buurtcentra in de polders, verricht in samenwerking met het streekziekenhuis Nickerie wetenschappelijk onderzoek naar het hoge aantal suÔcides in het district en voert de stichting twee leerprojecten uit voor jongens en voor meisjes. Op drie GLO scholen functioneert een consultatie van stichting voor zorgleerlingen. Met het openen van het gehandicapten centrum heeft de stichting een einde gebracht aan de lange weg die ouders moeten afleggen om hulp te krijgen voor hun gehandicapte kind. Hulp die wegens plaatsgebrek ook in Paramaribo vaak niet gegeven kon worden. Namens stichting WiN sprak voorzitter Glenn Tjon Tjauw Liem zijn hartgrondige dank uit aan allen die hebben bijgedragen tot het welslagen van het project.

Bron/Copyright:

Suriname Times

,19-04-2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics