Nickerie, dinsdag 19 april 2005  


VHP start 'first votes' project in Nickerie

door Beta Debidien

Nieuw-Nickerie - De Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) is afgelopen weekeind gestart met het 'first votes' project in het district Nickerie. Middels dit project wil de VHP ongeveer 2300 jongeren bereiken in het district die voor de eerste keer naar de stembus zullen gaan op 25 mei.

In een schrijven wijst partijvoorzitter Ramdien Sardjoe de jongeren dat ze door de deelname aan de algemene, vrije en geheime verkiezingen voor De Nationale Assemblee een bijzondere en een zeer verantwoordelijke taak te vervullen hebben. De jongeren gaan door hun politieke keus mee bepalen op welke wijze Suriname in de komende vijf jaren zal worden bestuurd. Ook hun eigen toekomst, die van hun familie en van heel volk van Suriname zullen ze helpen bepalen. Volgens Sardjoe biedt de VHP samen met haar partners van het Nieuw Front deze groep jonge Surinamers en de totale gemeenschap, de beste garantie voor orde en rust, vrede en veiligheid. Door deze keuze hebben de jongeren de garantie voor een beter bestaan in de groeiende economie van ons land. De partijvoorzitter wijst de jongeren ook erop dat de VHP samen met haar Nieuw Front partners, moeizaam en met inspanning van de samenleving, de verhoudingen in onze maatschappij weer op rails heeft gebracht zodat er gewerkt kan worden aan het scheppen van gelijke ontwikkelingskansen voor alle burgers in Suriname."Wij zijn er nog lang niet, en er is nog veel werk te verzetten om Suriname te maken tot een welvarend land met welzijn voor een ieder,"zegt Sardjoe. De VHP geeft de jongeren in overweging om hun stem uit te brengen op de kandidaten van de partij in de politieke combinatie van het Nieuw Front. De doelstellingen, verworvenheden en toekomstperspectieven van de partij zullen via een verkiezingsprogramma, brochures en andere communicatiemiddelen worden bekendgemaakt. Op Wageningen is dit project voor 80 procent geslaagd, zegt projectcoördinator Kries Brindaban Panday aan dWT. In de komende dagen zal dit project zich verplaatsen naar de Oostelijke polders, Nieuw-Nickerie en de Westelijke polders.

 

Bron/Copyright:

,19/04/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics