Nickerie, woensdag 20 april 2005  


Zaadwet zal kwaliteit geproduceerd zaad beoordelen

Geplaatst: 20/04/2005

Nickerie - Met de aanname de Zaadwet zullen landbouwers niet onnodig rechtsprocessen hoeven aan te spannen om genoegdoening te krijgen, omdat zij zaaizaad van slechte kwaliteit hebben gekocht. Het is gebruikelijk dat verkopers van bijvoorbeeld zaaizaad van padie, in hun nota vermelden dat zij padie hebben verkocht.

Foto: Geetapersad Gangaram Panday

Uit de hoogte van de verkoopprijs blijkt echter duidelijk dat er sprake is van verkoop van zaaizaad. Tegen deze achtergrond vindt de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij,(LVV), Geetapersad Gangaram Panday, het terecht dat de fractievoorzitter van het Nieuw Front, Otmar Rodgers, vraagt om bescherming van de landbouwers en de bevordering van de kwaliteit. De Nationale Assemblee,(DNA), heeft gisteren de behandeling van de ontwerpwet houdende vaststelling regels voor de productie, kwaliteit, certificering en verkoop van zaad,(Zaadwet), voortgezet. Gangaram Panday onderstreepte het belang van goed zaad voor de agrarische productie en het belang van de Zaadwet. Zaad kan volgens de bewindsman in gewasproductie van belang zijn als voedsel voor de mens, voeder voor vee en kan gebruikt worden voor industriŽle doeleinden. In de natuur is zaad belangrijk voor het vermeerderen van de populatie van een bepaald plantensoort.

T.a.v. goed kwalitatief zaad, zegt Gangaram Panday dat geen enkele boer van de voren weet wat hij zal oogsten. De boer neemt risicoís waartegen hij gedeeltelijk beschermd is. Hij wijst er wel op dat goed zaad een belangrijke voorwaarde is voor een rijke oogst. De kwaliteit van zaad is beslissend voor de daarmee te verkrijgen oogst. De Zaadwet is noodzakelijk, omdat ten eerste de kwaliteit van het product moeilijker te beoordelen is, dan wanneer het product als voedsel, voeder of als grondstof voor industriŽle doeleinden verhandeld wordt. Tevens zijn de economische consequenties bij het gebruik van slecht zaad enorm. De wet beschermt volgens Gangaram Panday de landbouwer tegen bedrog en onachtzaamheid. Tenslotte worden goede zaadhandelaars beschermt tegen malafide zaadhandelaren.

Zaadcertificering maakt deel uit van een volledig zaadkwaliteitscontrolesysteem en is het mechanisme dat gebruikt wordt om er zeker van te zijn dat het zaad dat aan de boeren verkocht wordt, aan bepaalde minimumeisen voldoet. Zaadcertificering dient te worden uitgevoerd door een overheidslichaam en non-profit organisaties. Zij kunnen bevoegd worden verklaard om procedures en normen voor zaadvermeerdering, productie en daarbij behorende handelingen voor te schrijven. De uitvoering van de Zaadwet valt onder de ministers van LVV en Handel en Industrie(HI). De wet is met algemene 30 stemmen aangenomen.

Sheila Mijnals

Bron/Copyright:

Dagblad Suriname

,20-04-2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics