Nickerie, woensdag 20 april 2005  


LVV bekijkt mogelijkheden verlaging kostprijs najaarsinzaai

door Beta Debidien
 

 
Nieuw-Nickerie - "Het Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) bekijkt momenteel mogelijkheden om de kostprijs van natte padie van 79 kg per baal bij de najaarsoogst 2005 verder omlaag te brengen." Deze mededeling deed minister Geetapersad Gangaram Panday van LVV afgelopen weekeind tijdens zijn werkbezoek aan het district Nickerie. De bewindsman wil bij het komend seizoen een hoge productie hebben en is bezig alle belemmeringen in de rijstsector weg te werken.

Minister Geetapersad Gangaram Panday van LVV op werkbezoek aan het district Nickerie.Over de voorjaarsoogst 2005 zei hij dat zijn ministerie alle faciliteiten heeft gecreŽerd voor de boeren om optimaal te kunnen produceren. Ook de exportproblemen van de verwerkers/exporteurs zijn inmiddels opgelost.

Volgens Gangaram Panday is in de afgelopen jaren heel wat gedaan voor de rijstsector. Hij verwees naar de vijf miljard Surinaamse gulden die in de vorm van een zachte lening is verschaft aan de rijstboeren, de brandstofsubsidie en infrastructurele werken die zijn uitgevoerd ten behoeve van de rijstsector in het district Nickerie. In de afgelopen periode heeft het ministerie ook geÔnvesteerd om de pompen te Wakay reviseren, zodat watertoevoer naar de rijstvelden gegarandeerd blijft. In dat kader heeft het MCP werkzaamheden uitgevoerd waaronder het opschonen van de 66 km lange Corantijnkanaal. De bewindsman is blij mee dat niemand de regering de lage opbrengsten die genoteerd zijn bij de voorjaarsoogst 2005 verweten heeft, omdat dat ook niet aan haar heeft gelegen.

Harinanan Oemraw, voorzitter van de Surinaamse Padie Boeren Associatie (SPBA) heeft een heel andere mening over de komende inzaai. De SPBA-voorman benadrukt dat zolang de overheid niet met een financiŽle steun komt, de boeren niet instaat zullen zijn de inzaai ten behoeve van de najaarsoogst 2005 op te voeren waardoor er ook geen sprake kan zijn van verhoging van de rijstproductie. Oemraw geeft aan dat ook een zaaizaadschaarste op komst is, omdat op ADRON na, geen andere bedrijven zaaizaad produceren in Nickerie.

Bron/Copyright:

,20/04/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics