Nickerie, maandag 25 april 2005  


Veehouders overwegen gerechtelijke stappen tegen lvv-minister

Geplaatst: 25/04/2005

Nickerie - Gerrold Sewcharan, de raadsman van de Vereniging van Veehouders in de Corantijn- en van Drimmelenpolder (VVN), heeft LVV-minister Geetapersad Gangaram Panday gesommeerd om binnen 14 dagen de beschikking, betrekking hebbend op het 3e blok van de stalweide te herroepen. Mocht dit niet gebeuren, dan zal de minister worden gedagvaard. Dit vertelt de secretaris van de VVN, Bramdew Rampadarath, aan DBS. Op 27 januari heeft kortgedingrechter mr. Ewald Ombre, vonnis gewezen in de zaak van de VVN tegen de Staat, waar de Staat verboden wordt om de activiteiten van de veeboeren, aangesloten bij de VVN, te dwarsbomen.

Gangaram Panday heeft volgens Rampadarath het vonnis terzijde gelegd, omdat hij op advies van vice-president Jules Ajodhia de beschikking heeft weten te krijgen over het 3e blok van de stalweide, die in feite door de toenmalige gouverneur Kielstra aan hen was toegewezen om vee te fokken. Onder het mom van het benoemen van een nieuw bestuur voor het 3e blok, o.l.v. Almaran Jaglal heeft Gagaram Panday nu de beschikking over dit blok, zegt Rampadarath. Dit heeft hij verkregen op advies van de vice-president Ajodhia en staat dat areaal op naam van de schoonvader van de minister. ‘Wij zijn geweest naar Grondinspectie en daar is gebleken dat Ajodhia opdracht heeft gegeven om een advies te maken voor het 3e blok van de stalweide. Gangaram Panday heeft het perceel aangevraagd op naam van zijn schoonvader, die in Nickerie woont.’ Rampadarath zegt voor deze ontwikkelingen vaker aandacht te hebben gevraagd voor de problemen waarmee de VVN zit, omdat een deel van haar terrein ook door de rijstmagnaat Imro mangli bezet wordt gehouden. Tijdens de regeerperiode van Jules Wijdenbosch werd ongeveer 413 ha, n.l. het 1ste en het 2e blok, aan Mangli toegewezen en na protest van de veehouders ingetrokken. Dit terrein staat op naam van de Staat en de zaak is nog in behandeling bij de rechter. Alhoewel de regering heeft beloofd tot ontruiming te zullen overgaan, houdt Mangli deze twee blokken nog steeds bezet.

De VVN zegt zeer teleurgesteld in de regering te zijn, in het bijzonder in Gangaram Panday, Ajodhia en de voorzitter van het parlement Ramdien Sardjoe. ‘Wij zijn al 3 jaren met deze heren bezig. Ze hebben beloofd dat zij Mangli zouden verwijderen en het terrein zou op naam van de VVN worden overgeschreven. In plaats van Mangli te verwijderen, worden de veeboeren van het terrein gehaald’, aldus Rampadarath. De veehouders mogen het terrein vanaf zaterdag niet betreden. Indien zulks toch geschiedt, zal het vee door de politie geschut worden. Deze mededeling kregen zij van de coördinator van regio-west, dhr. Ganpath. Deze wist hen verder te vertellen dat indien de VVN zal protesteren, de minister het terrein aan Mangli zal verkopen voor SRD 900.000. Volgens Rampadarath wordt de puzzel langzaam maar zeker opgelost en begrijpt hij nu de verschillende verklaringen van Mangli op vergaderingen van de NDP in Nickerie, als zou de minister in dienst van hem staan en hij de grootste financier van de VHP zijn. ‘Mangli heeft vaker gezegd dat hetgeen hij aanhaalt aan de VHP-mannen, zal gebeuren’, aldus Rampadarath.

Sheila Mijnals

Bron/Copyright:

Dagblad Suriname

,25-04-2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics