Nickerie, maandag 25 april 2005  


Nickerianen woedend over toegewezen locatie voor decentralisatiecentrum

Nickerie -  De een beschouwt het als een ontsiering van het historische stadsbeeld, de andere voelt zich vooral geschoffeerd door de centralistische manier waarop de toewijzing van de bouwlocatie voor het decentralisatiecentrum heeft plaats gevonden. De locale bevolking voelt zich lelijk gepasseerd bij het proces van de besluitvorming - daar de toegewezen locatie als volksdomein wordt gezien met behalve een historische, vooral ook een emotionele waarde.

Uitgegraven terrein naast het Commissariaat, bestemd voor het decentralisatiecentrum.

Afgelopen dagen heeft de Nickeriaanse gemeenschap verbijsterd moeten toezien hoe een graafmachine het goed verzorgde gazon naast het commissariaatgebouw  uitgroef om dit bouwklaar te maken voor een gebouw, waarin ambtenaren van ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) plaats zullen nemen om het decentralisatieproces verder te begeleiden.

Dat Nickerie voor een deel zowel bestuurlijk als financieel gedecentraliseerd wordt, wordt door de bevolking van dit district over het algemeen als een positieve ontwikkeling gezien. Dat men hiervoor een extra werkruimte nodig zal hebben vindt men logisch. Maar dat hiervoor pal naast het monumentale commissariaatgebouw een ordinaire kantoorgebouw moest worden neergezet, is dit bij de Nickeriaanse bevolking in de verkeerde keelgat geschoten.

Luchtfoto van de bouwlocatie (met rood gemaarkeerd) naast het commissariaat.

Terwijl de bevolking bij het decentralisatieproces op meer betrokkenheid rekent bij locale besluitvormingen, voelt de gemeenschap juist nu gepasseerd bij zo'n belangrijke besluitvorming. De Nickeriaanse bevolking vindt dat op zijn minst een soort van volksraadpleging had moeten plaatsvinden omtrent de toewijzing van deze locatie. Het liefst wil men het terrein terug hebben zoals het tot enkele dagen geleden heeft uitgezien. Veel onbegrip is ook ontstaan vanwege het feit dat er talrijke overheidsgebouwen in de indirecte omgeving voor een grootdeel onbenut staan en dat geen gebruik wordt gemaakt van bestaande ruimte.

Geruchten doen inmiddels de ronde dat diverse maatschappelijke groeperingen zich voorbereiden om het terrein te bezetten om verdere bouwactiviteiten te verhinderen.

Bron/Copyright:

NNet

,25-04-2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics