Nickerie, dinsdag 26 april 2005  


Derde blok stalweide nog steeds staatseigendom

Geplaatst: 26/04/2005

Nickerie - Coördinator van LVV regio-West, Jagnanan Ganpath, ontkent in een gesprek met DBS, in een ontmoeting met de Vereniging van Veehouders in de Corantijn en van Drimmelenpolder, de mededeling te hebben gedaan dat de veeboeren het 3e blok van de stalweide niet mogen betreden. Volgens de secretaris van de Vereniging Bramdew Rampadarath mogen ze vanaf zaterdag het terrein niet betreden, omdat de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Geetapersad Gangaram Panday, de opdracht daartoe zou hebben gegeven.

Volgens de Rampadarath zou de bewindsman op advies van de vice-president het terrein op naam van zijn schoonvader hebben aangevraagd, hetgeen hij ook verkreeg. Op grond hiervan zou de Vereniging een rechtzaak overwegen tegen de minister. ‘Dat verhaal klopt van geen kanten’, zegt Ganpath en weerspreekt met klem alle aantijgen van de Vereniging. Ten eerste wijst hij erop dat het terrein waarover de heren Rampadarath het hebben, nog steeds Staatseigendom is en in geen geval het eigendom is van de minister. Indien zij iemand zo graag voor het gerecht willen slepen, zouden zij het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) moeten dagvaarden, omdat het terrein door NH aan LVV ter beschikking is gesteld ter ontwikkeling van de veeteeltsector. Het ligt in de bedoeling de sector helemaal te rehabiliteren en te herstructureren.

Er ligt een plan reeds klaar, dat begroot is op SRD 350.000. Volgens Ganpath zijn het vier heren, w.o. Rampadarath, die het niet eens zijn met de plannen van het ministerie en in dat kader alle mogelijke moeite doen om personen in een kwaad daglicht te stellen. Het besluit van het ministerie is door de overige veeboeren toegejuicht. Het ministerie heeft op 1 april het voorstel gedaan om met SRD 200.000 in te komen als de veehouders met SRD 150.000 inkomen. ‘Alles is ten voordele van de boeren. Het gebied wordt aantrekkelijk gemaakt voor de Melkcentrale om een unit in Nickerie op te zetten, zodat de boeren geregeld afzet kunnen hebben.’ Ganpath verduidelijkt dat aan de rechtstoestand van het 3e blok niets is veranderd. De boeren zijn niet aangezegd het terrein te verlaten en er zal volgens hem ook geen enkel vee worden geschut. ‘Het verhaal is gewoon uit de duim gezogen.’

Sheila Mijnals

Bron/Copyright:

Dagblad Suriname

,26-04-2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics