Nickerie, vrijdag 29 april 2005  


UPS-DOE: PPP liegt over geval Raghoenandan

Geplaatst: 29/04/2005

Nickerie - In tegenstelling tot wat de PPP beweert, is haar kandidaat R. Raghoenanden niet aangezegd om vanwege zijn politieke activiteiten de bijlessen te stoppen. Dit is beweerd in een artikel in Dagblad Suriname van 27 april onder de kop ‘UPS/ DOE-Nickerie maakt zich schuldig aan rancune tegen PPP kandidaat’.

De combinatie staat een hoge moraal in de politiek voor en zo een handeling zou derhalve indruisen tegen de principes van deze combinatie. Na onderzoek vanuit de leiding van UPS/DOE is gebleken dat de beweringen in het artikel gewoon verzonnen zijn. Raghoenandan heeft zelf tegenover zijn deeltijdse werkgever, stichting Sahara, aangegeven dat hij vanwege drukke werkzaamheden geen tijd meer had voor bijlessen. Dit is ook vastgelegd in een brief aan de directeur van Stichting Sahara. Ook is zijdens Sahara begrip getoond voor de situatie van Raghoenandan en is hem juist verzekerd dat hij nadat zijn drukte achter de rug is, hij weer welkom is om bijlessen te verzorgen. DBS ontving per fax de brief van Sahara’s directeur B. Premchand waarin Raghoenandan R. verklaart dat ‘hij uit zijn eigen vrije wil tijdelijk het lesgeven in de middaguren als vrijwilliger heeft gestopt, vanwege drukke werkzaamheden.’

Ofschoon deze zaak UPS/DOE dus in het geheel niet raakt, maar een pure interne aangelegenheid betreft van de stichting Sahara is e.e.a. nagetrokken, omdat de PPP hiermee de combinatie onnodig in een kwaad daglicht heeft gesteld. Dit geldt ook voor andere beweringen in het betreffende artikel, waar wij derhalve niet op zullen reageren. Het is een zeer kwalijke zaak als de PPP op deze wijze in de media wil komen en de opmars van UPS/DOE probeert te stuiten. Politieke partijen wordt gevraagd om zich aan de regels van fair play te houden. Ook de media zullen voorzichtiger met informatie van derden om moeten gaan en deze eerst verifiëren, aldus de reactie van UPS/DOE.


UPS/DOE betreurt kwetsende uitspraken

Paramaribo - UPS/DOE veroordeelt elke kwetsende uitspraak welke tijdens een radio-uitzending zou zijn gedaan door een aanhanger van UPS. Betrokkene heeft dit in privé gedaan en buiten elke instructie om. De combinatie verontschuldigt zich niettemin naar personen die door de uitspraken gekwetst zijn of zich gekwetst voelen.

De vice-president heeft terecht zijn ongerustheid hierover uitgesproken en UPS/DOE is het volledig met hem eens dat zulk gedrag niet getolereerd kan worden. De combinatie heeft n.a.v. de melding door de vice-president onderzoek verricht. Het is de leiding van UPS/DOE niet gelukt om een bandje ter zake de betreffende uitzending in het bezit te krijgen om zelf een oordeel te kunnen vellen over de uitzending. Het betrof geen officieel radioprogramma van UPS/DOE, maar een particulier advertentieprogramma waarin een aanhanger van de combinatie kennelijk de ondoordachte uitspraken moet hebben gedaan.

Volgens rapportage van enkele personen die het programma beluisterd hebben, werd er gespeeld met mythische personen en woorden. Desalniettemin neemt de combinatie stelling tegen elke kwetsende uitspraak. UPS/DOE heeft inmiddels ook de directie van het bewuste radiostation aangeschreven en zaken gecorrigeerd. ‘Wij kunnen de gemeenschap verzekeren dat er nooit richtlijnen vanuit de leiding van de combinatie of vanuit de lijsttrekkers zijn gegeven om aan te zetten tot kwetsende uitspraken. UPS/DOE wenst bij deze met nadruk mede te delen dat zij intern een duidelijke campagnecode heeft afgesproken met alle lijsttrekkers en kandidaten.

Tegen kandidaten en leden die zich hier niet aan houden, zullen gepaste maatregelen getroffen worden. UPS/DOE zet zich juist in voor een harmonieuze samenleving, waarbij alle etnische groepen respectvol en vreedzaam met elkaar omgaan en samen het land ontwikkelen. Hierbij mag niemand uitgesloten worden. De combinatie doet ten slotte een beroep op alle kandidaten, kiezers en bellers naar radioprogramma’s om in deze laatste weken steeds zelf het goede voorbeeld te geven.’

Bron/Copyright:

Dagblad Suriname

,Geplaatst: 29/04/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics