Nickerie, maandag 02 mei 2005  


Prem Lachman: ‘Nieuw Suriname gaat voor twee zetels in Nickerie’

Geplaatst: 02/05/2005

Nickerie - ‘Nieuw Suriname is een realistische partij. We gaan voor twee zetels in Nickerie’, sprak onlangs de lijsttrekker van Nieuw Suriname in het district Nickerie, Prem Lachman. De campagnevoering is totnogtoe vlot verlopen, maar het hangt uiteindelijk van de kiezers af wat er uit de bus komt. De partij onderhoudt goed contact met de ‘mensen van het veld’ waardoor zij heel goed geïnformeerd is over de malaise waarmee de districtsbewoners geconfronteerd worden.

Deze manifesteert zich zowel in de agrarische sector als op sociaal-economisch gebied. Opeenvolgende regeringen hebben gefaald om de problemen waarmee de boeren geconfronteerd worden, op te lossen. Dit komt voornamelijk door het niet naleven van de harde afspraken die gemaakt zijn. Volgens Lachman is het verstrekken van subsidie alleen, niet voldoende om de rijstsector tot ontwikkeling te helpen brengen. Het is vooral van belang dat de boeren op regelmatige basis voorlichting krijgen hoe zij de rijstsector tot bloei kunnen brengen. Verder zullen zij meer baat hebben bij goedkope input. Niet alleen de boeren maken deel uit van de landbouwsector, maar er zijn ook andere belangengroepen bij betrokken. Tevens dient er een overzicht gehouden te worden van de zijde van de overheid over het gebeuren rondom de rijstsector. Verder is Lachman de mening toegedaan dat er nooit een upgrading heeft plaatsgevonden van de boerenorganisaties. Politieke invloeden hebben ertoe bijgedragen dat deze organisaties en stichtingen nooit adequaat te werk kunnen gaan. Nieuw Suriname is een voorstander van privatisering van Surland, vermeldde Lachman. Indien dit bedrijf middels het privatiseren in staat is voldoende productie te bieden en verder nog werkgelegenheid te scheppen, is er volgens de partij ‘geen vuiltje aan de lucht’.

Betreffende de kwestie van de stalweide is volgens Lachman de partij de mening toegedaan dat de beschikbaar gestelde gronden voor het ontplooien van veeteelt, uitgegeven moeten worden aan burgers. Hierbij is het wel vereist dat er sprake moet zijn van productie en ontwikkeling. Voorts deelde Lachman mee dat Nieuw Suriname probeert te mikken op een combinatieregering. Als gevolg hiervan kan er een stukje evenwicht ontstaan in het beleid dat gevoerd wordt. De partij is van oordeel dat het heel simpel is voor de verschillende partijen om hun verkiezingsprogramma’s te presenteren. ‘Het gaat in feite niet om het luidop lezen van deze programma’s, maar om het realiseren van de programma’s’, aldus Lachman. Tenslotte werd de woorden aangehaald waarmee Nieuw Suriname de kiezers naar zich toe probeert te trekken: ‘Geef ons een stem, zodat wij ervoor kunnen zorgdragen dat de verkiezingsprogramma’s uitgevoerd zullen worden.’ Prem Lachman was te gast in het actualiteitenprogramma ‘De Bron’, dat door de RBN-radiostations wordt uitgezonden.

Asha Bhagwat

Bron/Copyright:

Dagblad Suriname

,02-05-2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics