Nickerie, maandag 02 mei 2005  


Nieuw Front in Nickerie: Speciale paragraaf in regeringsprogramma voor rijstsector

NIEUW-NICKERIE - Er is veel kritiek op de regering betreffende de rijstsector. Onder meer wordt er gezegd dat de regering niets gedaan heeft voor deze sector. Ramdien Sardjoe, voorzitter van de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP), onderkent de problemen.

In Nieuw Front-verband zijn deze dan ook besproken, zegt hij. In het regeringsprogramma is er een speciale paragraaf opgenomen ter ondersteuning en behoud van de rijstsector. Sardjoe sprak in Nieuw-Nickerie tijdens een massameeting van het Nieuw Front (NF). Hij zei dat politieke tegenstanders weten dat Suriname zit in het proces van globalisatie waar de Verenigde Staten van Amerika en Europa rijst subsidiŽren. Maar, ging hij verder, ze moeten ook weten dat er ondanks dat landen in de regio zijn waar onze rijst kan worden afgezet. Naast de gebruikelijke verwijzingen naar hun verworvenheden de afgelopen vijf jaren, zei president Ronald Venetiaan dat in de grenskwestie met Guyana de regering mogelijkheden bekijkt om deze op te lossen. Er is ook gewezen op de financiŽle decentralisatie die binnenkort een feit moet zijn. De districten kunnen dan meer doen aan de eigen ontwikkeling. Een van de plannen van het NF is nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden creŽren waardoor de economische activiteiten gegarandeerd zijn. Ook is de regering bezig te onderzoeken welke olie- en gasvoorraden er liggen voor de kust van Nickerie, waardoor het district goedkope energie kan hebben. De NF-leiders hebben opgeroepen niet mee te doen aan "stemvermorsing" en zo de "nietsnutters" weer aan de macht te helpen. Paul Somohardjo van Pertjajah Luhur is ervan overtuigd dat het NF 34 zetels binnenhaalt en zo de president rechtstreeks zal kunnen kiezen.-

Bron/Copyright:

,02/05/2005


Nieuw Front mega meeting in Nickerie

DBS - Geplaatst: 02/05/2005

Nickerie - Naar gelang de verkiezingsdag nadert, blijft de politieke koortstemperatuur verder stijgen in ons land. Politieke partijen trekken heel het land in om hun achterban te mobiliseren op wie zij beter haar stem kan uitbrengen op 25 mei. Zo bevond de politieke NF-caravan zich vrijdag in Nickerie voor haar massameeting met de Nickeriaanse gemeenschap. De Frontleiders kregen een warm onthaal van hun volgelingen bij aankomst op het marktterrein, waar de meeting werd gehouden. De partijtoppers van de verschillende partijen werden ook geruggensteund met toespraken van de vijf DNA-kandidaten voor Nickerie. SPA -voorman Siegfried Gilds riep de bevolking op om niet te doen aan stemvermorsing.

V.l.n.r.: Ronald Venetiaan, Ramdien Sardjoe en Siegfried Gilds die met veel respect het Surinaams volkslied zongen bij de aanvang van de massameeting vrijdag in Nickerie.

Volgens zijn zeggen zal dit nare gevolgen hebben om weer nietsnutjes aan de macht te helpen, die het land verder zullen doen vermorzelen. Hij duidde het Nieuw Front aan als een hechte partijcombinatie, die weet wat verantwoordelijkheid is. Hij wees ook op de orde en rust die zij heeft gebracht binnen de haast afgelopen regeerperiode. Paul Somohardjo, die namens de Pertjajah Luhur het volk toesprak, aarzelde niet om te zeggen dat zij overtuigend de zetels in Nickerie zullen wegpikken. Dit zei hij naar aanleiding van de meest recente opmars die Nieuw Front maakt in Nickerie en elders. Somohardjo dreef ook de spot met andere politici w.o. Soewarto Moestadja, Harry Kisoensingh, Soedeshchand Jairam en Desi Bouterse. Somohardjo zei verder dat zij ernaar streven om 34 zetels binnen te halen. Hij vergeleek Harry Kisoensingh met een zero, terwijl Soedeshchand Jairam gelijk werd gesteld als te zijn een zonsondergang van geen betekenis. NPS-partijleider Ronald Venetiaan zei in zijn politieke betoog dat de financiŽle decentralisatie binnenkort een feit zal zijn, waardoor districten meer kunnen gaan doen aan eigen ontwikkeling voor en door districtsbewoners. Zij zullen dan zo hun lot in eigen handen krijgen om verder hun koers te bepalen. Dit ook in het teken van verdere ontwikkelingsmogelijkheden, stabiliteit en welvaart op veel gebieden.

Ramdien Sardjoe van de VHP die de rij der sprekers afsloot, ziet de gehele verkiezingsstrijd als een storm in een glas water. Het Nieuw Front zal volgens hem wederom bewijzen dat hij grandioos uit de bus zal komen. Opmerkelijk was ook de aanwezigheid van heel wat meegesleepte volk uit Paramaribo en omstreken die het geheel in Nickerie goed wisten op te vullen. Uit betrouwbare bronnen is vernomen dat een groot aantal bussen is ingezet door de Nieuw Frontleiders daar de mobilisatie in Nickerie niet het gewenste showeffect zou brengen. DNA-lid Ramdas Mahabier die helaas niet meer op de lijst is geplaatst, kreeg een warm onthaal. Hij werd geprezen voor zijn enorme inzet en loyaliteit naar de partij.

 

 

Bron/Copyright:

Dagblad Suriname

,02-05-2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics