Nickerie, dinsdag 03 mei 2005  


Elektrificatie Volkswoningbouwproject Van Pettenpolder van start

door Beta Debidien

Nieuw-Nickerie - Door het heien van de eerste elektrische mast heeft de NV Energie Bedrijven Suriname (EBS) in het afgelopen weekeind een aanvang gemaakt met de elektrificatie van het Volkswoningbouwproject in de Mr J van Pettenpolder in het district Nickerie.

Brian Overeem, bedrijfsleider in Nickerie die de technische informatie verstrekte aan de aanwezigen, verklaarde dat honderd meter zal worden aangelegd op het hoogspanningsnet op het spanningsniveau van 12.000 volt. Daarnaast wordt er een transformator geplaatst en van daaruit zal ongeveer 1 km aan laagspanningsnetten van 127 en 220 volt worden aangelegd. De werkzaamheden zullen vóór 9 mei moeten worden uitgevoerd. De bedrijfsleider deed een beroep op de buurtbewoners om hun medewerking te verlenen tot het welslagen van het project. "De mensen moeten niet optreden wanneer ze zwaar materieel van de EBS op de wegen zien," zegt Overeem.
Oemar Chiragally, waarnemend directeur van de NV EBS die ook aanwezig was bij deze activiteit, zei dat dit project één jaar geleden reeds bekend was bij hem. De EBS heeft volgens hem pas in februari jl. toestemming gekregen om de honderd woningen van het Volkswoningbouwproject aan te sluiten op het elektriciteitsnet. Hij hoopt dat na dit moment de bewoners hun zaken in de woningen snel in orde maken, zodat ze kunnen worden aangesloten. De waarnemend directeur gaf tegelijkertijd ook de opdracht om de wegen te voorzien van straatverlichting.
Dit is het vierde elektrificatieproject dat de EBS in twee jaar heeft uitgevoerd in het district. Het bedrijf heeft eerder Bangladesh, het Zwembadgebied en Serie 12 te Groot Henarpolder voorzien van elektriciteit. "De mensen van deze projecten hebben lang moeten wachten om te worden aangesloten," zei Chiragally.
Parlementariër Carmelita Ferreira, die wordt gezien als de motor achter dit project, heeft in de afgelopen periode vaker bewoners ontvangen. Zij deden bij haar het verzoek om te bemiddelen, zodat ze ook worden aangesloten op het elektriciteitsnet van de EBS. De parlementariër deed ook nog het beroep op de leiding van de EBS om de mensen in de gelegenheid te stellen de aansluitingskosten in kavels betalen.

Bron/Copyright:

,03/05/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics