Nickerie, woensdag 04 mei 2005  


PPP wil maximale benutting welvaartontwikkeling Nickerie

Nickerie - De Progressieve Politieke Partij (PPP) heeft drie belangrijke ontwikkelingsissues met betrekking tot de welvaart van Nickerie in Groot Henarpolder zaterdag tijdens een wijkvergadering aan haar achterban voorgehouden, die gerealiseerd moeten worden na mei. Landbouw verwerkingsindustrieŽn, met name de agrarische sector, zal gestimuleerd worden teneinde de werkloosheid in het district aan te pakken.

Ook zal de partij de mogelijkheid voor toerisme in Nickerie volledig benutten. Onder meer te Naniekreek en Bigi Pan zal daartoe een aanzet worden gegeven. Op bestuurlijk niveau zal het decentralisatieproces opgevoerd worden waarbij op beleidsniveau zij zelfs kunnen beslissen over de ontwikkeling van het district. Deze ontwikkelingsvisies zijn opgenomen in het verkiezingsprogramma van de partij. Voorzitter Surinder Mungra, het bestuur van de PPP-Nickerie en de voorgedragen kandidaten waren aanwezig. Ook werd door de voorzitter de midden- en lang termijn visie uiteengezet. Het bouwen van een containerhaven in Nickerie vanwaar uit d.m.v. Flat-bottom, schepen rijst en hout naar het buitenland vervoerd kunnen worden. De aanleg van een internationale airport die specifiek op de regio, met name Caricom, maar ook op de Mid-Atlantische route gericht is.

Een spoorlijn van Apoera naar Nieuw-Nickerie langs de kust naar Albina ter effectuering en versterking van de dienstenhandel in het kustgebied. Deze spoorlijn zou gefinancierd moeten worden uit donor- en ontwikkelingsgelden afkomstig uit de VS, Duitsland evenals China en BraziliŽ. Dit zijn enkele zaken die naar voren zijn gebracht op de vergadering. Mungra wees ook op de sterke terugval van de VHP volgens de laatste opiniepeilingen. Hij riep de vele zwevende kiezers in Nickerie op om voor de PPP te kiezen vanwege de alternatieven die zij wil realiseren in Nickerie. Het is niet de bedoeling van de VHP om af te snoepen door op de PPP te stemmen. Maar juist is de PPP de partij die de doelen en ontwikkelingsidealen van de grote leiders van de VHP, J. Lachmon, Alwin Mungra en Attta Mungra nastreeft en voort wil zetten. Mungra legde zich vooral op de verdiensten van deze politiekleiders in vergelijking tot de huidige. De opkomst ten huize van de familie Parmessar was goed.

Bron/Copyright:

Dagblad Suriname

,03/05/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics