Nickerie, vrijdag 06 mei 2005  


Nickeriaanse gemeenschap wil snel onderzoek misdrijf

NIEUW-NICKERIE - Naar aanleiding van het misdrijf waarbij een jongeman twee weken terug op brute wijze vermoord is en de verdwijning van een jonge Nickeriaan, hebben religieuze leiders samen met de plaatselijke gemeenschap gisteren een petitie aangeboden aan districtscommissaris Hein Ramnewash van Nickerie.

Hierna trok de groep bestaande uit honderden mensen naar het hoofdkantoor van de politie te Nieuw-Nickerie. Aan de Gewestelijke Politie Commandant (GPC) Elfriet Metroos is het verzoek gedaan om het onderzoek te versnellen, zodat er duidelijkheid komt in deze zaak en de familie over het ontzielde lichaam kan beschikken van de vermoorde Prewien Raghoenath.

In hun schrijven vragen de mensen een diepgaand onderzoek naar aanleiding van deze twee gevallen zodat zulks zich in de toekomst niet herhaald. De gemeenschap vraagt met klem te vermijden dat religie in verband gebracht wordt met deze barbaarse wijze van handelen, omdat religie geen vergeldingsdrang kent, maar een zaak is waarbij naastenliefde voorop staat. Met dit schrijven hopen de mensen een bijdrage te hebben geleverd om de ongerustheid die er heerst in de samenleving te verwoorden. De gemeenschap wordt opgeroepen waakzaam te zijn.

De verzameling van een grote groep mensen voor het gebouw van de politie ervaart Metroos als een stukje ondersteuning naar de politie toe om deze zaak tot de bodem te onderzoeken. Als er sprake zou zijn van één of andere rituele moord, gaat de politie ervan uit dat het in deze om een gekwalificeerde moord gaat, omdat ons Wetboek van Strafrecht geen rituele moord kent, volgens Metroos.

Het onderzoek loopt langzaam, omdat de politie tactisch en technisch te werk gaat. Het blijkt dat ook het Openbaar Ministerie belangstelling heeft voor deze zaak. De politie heeft intussen twee verdachten (vader en zoon) aangehouden. Over de jongen die vermist wordt zegt Metroos dat er landelijk een opsporing geplaatst is. Vermoed wordt dat de vermiste ook banden onderhield met de verdachten en het slachtoffer. De buren willen niet veel vertellen over het dagelijks leven van de verdachten, maar zeggen dat het bekende figuren zijn die rituele handelingen uitvoerden. De vader staat bekend als priester van een bepaald geloof.

 

Bron/Copyright:

,06/05/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics