Nickerie, vrijdag 06 mei 2005  


Nieuw bestuur Arya Samaj gemeente van Drimmelenpolder

door Beta Debidien

NIEUW-NICKERIE - De Arische gemeente van Drimmelenpolder in het district Nickerie heeft tijdens een algemene leden vergadering (alv) op 24 april een nieuw bestuur gekozen. De vergadering is gehouden conform de statuten en het huishoudelijk reglement om een nieuw bestuur aan te wijzen voor een zittingsperiode van drie jaar. Omdat er geen tegenkandidaten waren, is het bestuur onder voorzitterschap van Pritipal Mahabier bij acclamatie gekozen.

Interieur Arya Samaj mandir Van Drimmelenpolder - Nickerie. Bhadjan-zang door een jeugdige mandir-bezoeker. Achtergrond afbeelding: Arya Samaj oprichter Swami Dayanand tijdens zijn hervormingscampagne. 

En van de doelen van dit bestuur is om de ledenparticipatie te stimuleren. In dat kader heeft het bestuur gepland samen met de priesters huis-aan-huis bezoeken af te leggen. De projecten die dit nieuw bestuur wil uitvoeren zijn het saneren, completeren en aanvullen van de ledenadministratie, renovatie van de mandier in de van Drimmelenpolder, instellen van een adviesraad en het in leven roepen van een vrouwen- en jongerenvereniging. Het oud bestuur werd bedankt voor de afgelopen zittingsperiode van drie jaar, terwijl op voordracht van de vergadering ook de verificatie commissie is benoemd. De overige bestuursleden zijn Ravin Changoer, Soenildath Adhin, Biswajiet Birbal, Biswanandsharma Dwarka, Balikaran Bhawan, Wiwekanand Premchand, Ramkisoor Nanda en Aartie Premchand. Bij de eerst volgende samenkomst zal de taakverdeling zal plaatsvinden.

Bron/Copyright:

/ Nickerie.Net

,06/05/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics