Nickerie, maandag 09 mei 2005  


Ferreira wil betere burgerregistratie

door Beta Debidien

Nieuw-Nickerie - Parlementariėr Carmelita Ferreira (Nieuw Front/NPS) wil dat de burgerregistratie in de komende periode beter van de grond komt. Ze wil ook een betere controle van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) op het nakomen van de registratieverplichtingen van burgers.

Volgens haar is het van belang dat burgers bij verhuizingen verplicht gesteld worden om binnen drie maanden hun adreswijziging door te geven aan het CBB. Volgens de parlementariėr heeft de ervaring uitgewezen dat in de afgelopen vijf jaren veel mensen een aantal keren zijn verhuisd en geen enkele keer hun nieuw adres doorgegeven hebben aan het CBB. In dezelfde periode zijn ook mensen overleden, waarbij niet in alle gevallen aangifte van overlijden is gedaan bij het CBB. Dit zijn zaken die hebben gemaakt dat de verschillende afdelingen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken niet over de correcte informatie beschikken, waardoor mogelijk kleine fouten zijn opgetreden in de kiezerslijsten. De parlementariėr onderkent dat die kleine fouten zijn gemaakt, maar of de fouten zo erg zijn, betwijfelt zij. Ze onderkent ook dat bij elke verkiezing er fouten voorkomen. Ze is echter van mening dat de oppositiepartijen misbruik maken van de situatie, terwijl de fouten hersteld kunnen worden. Ferreira zegt dat elke politieke organisatie klaar moet staan voor de komende verkiezingen en geen spijkers op laag water moet gaan zoeken om de verkiezingen te verschuiven. Ze benadrukte dat zowel de oppositie als de coalitie samen moeten werken, zodat er goede verkiezingen gehouden worden op 25 mei . De mensen die over eventuele fraude praten, moeten de hand in eigen boezem steken. Omdat ze weten wat ze in het verleden gedaan hebben, denken ze dat het Nieuw Front hetzelfde gaat doen. Het staat echter vast dat het Nieuw Front niet gaat frauderen met de verkiezingen, aldus Ferreira.

Bron/Copyright:

,09/05/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics