Nickerie.Net, dinsdag 10 mei 2005  


Boeren krijgen volgende week hun grondbeschikkingen

door Beta Debidien

Nieuw-Nickerie - Meer dan 400 rijstboeren uit het district Nickerie zullen volgende week in aanmerking komen voor hun grondhuur beschikkingen. Het gaat om boeren van de Europolder Noord en Zuid, Middenstandspolder, Groot Henarpolder, Uitbreiding Groot Henarpolder I en II, Brutopolder en de Nanipolder.

Deze mededeling deed minister Geetapersad Gangaram Panday van het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) gisteren tijdens zijn werkbezoek aan Nickerie. Volgens de bewindsman heeft het ministerie van LVV zijn deel van de werkzaamheden grotendeels afgerond en de stukken zijn in fasen verstuurd zijn naar het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) voor de verdere afhandeling. Zijn collega-minister Franco Demon van NH is thans bezig de laatste hand te leggen aan de afronding van de stukken, zodat zij volgende week aan de boeren kunnen worden afgestaan, zei de bewindsman. De landbouwminister beaamt dat de rijstboeren het in het afgelopen seizoen moeilijk hebben gehad en onderkent ook dat door omstandigheden de boeren lage opbrengsten hebben binnengehaald. Hij heeft inmiddels aan de boeren meegegeven dat de regering mee wil werken aan de verlaging van de prijzen van ureum, zodat de kosten verder omlaag kunnen gaan. Tijdens een vergadering met de boeren op 1 april jl heeft de bewindsman de besturen van de bestaande boerenorganisaties de Organisatie van Kleine Padie Producenten (OKPP), de Vereniging van Padie Producenten (VPP) en de Surinaamse Padie Boeren Associatie (SPBA) gevraagd om met offertes te komen, omdat de regering voornemens was door financiering van de Landbouwbank goedkoop ureum te importeren. Hij betreurt het feit dat geen van de boerenorganisaties gereageerd heeft op deze handreiking van de regering. De bewindsman vreest ervoor dat straks wanneer de rijstarealen ingezaaid zijn, er mogelijk wederom geen ureum aanwezig zal zijn om de gewassen te bemesten. Over de kwestie van de restitutie op brandstof kon de landbouwminister nog steeds geen toezeggingen doen, maar hij zei dat uit berekeningen van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen is gebleken dat de brandstof gesubsidieerd wordt. De landbouwminister wees erop dat terwijl de wereldmarktprijs van brandstof aan het stijgen is, de prijzen in ons land op het zelfde niveau zijn gebleven.

Bron/Copyright:

,10/05/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics