Nickerie, dinsdag 10 mei 2005  


Jongeren Wageningen achter Nieuw Front

door Eric Mahabier

Paramaribo - Isaak Soerokarso zegt dat het jonge talent Vanessa Hensen een van de jongeren van Pertjajah Luhur- Wageningen is die strijd voert voor betere leefomstandigheden van de jongeren in dat gebied.

Onlangs heeft Hensen op een Nieuw Front- bijeenkomst aangegeven dat het overgrote deel van de jongeren van Wageningen achter het Nieuw Front staat. Ze hield de aanwezige Nieuw Front- leiders voor dat de jongeren bewust voor deze combinatie gekozen hebben. Hensen: "Wij gaan gevolg geven aan de plicht van elke burger om te zorgen voor continuÔteit en goed bestuur in ons geliefd vaderland. Dat wij politiek bewust zijn, behoeft geen betoog. Echter heeft elke politieke partij de plicht te zorgen voor een politieke basis voor de jeugd van Suriname. In ons verband is de basis breed uitgemeten en hebben wij besloten het Nieuw Front te ondersteunen". Volgens Hensen is het voor de jongeren van Wageningen niet moeilijk om hun keus voor het Nieuw Front te bepalen. Als vertrekpunt bij het bepalen van hun standpunt hebben de jongeren gehad de rust op politiek en monetair gebied in het land. "De systematische aanpak van de vele problemen, welke deze regering heeft geŽrfd van de vorige regering, de vele veranderingen die momenteel worden doorgevoerd in het onderwijs, welke ons direct en indirect ten gunste komen, de gezondheidszorg welke zich in positieve zin ontwikkelt en het sociaal- maatschappelijk beleid van de regering" zijn de verdere redenen geweest waarom voor het Nieuw Front en met name Pertjajah Luhur gekozen is. De landelijke reconditionering van het wegennet is ook reden genoeg voor de jongeren van Wageningen, zegt Hensen, te besluiten om met het "goed, welbedacht en behoorlijk bestuur welke de regering heeft beloofd en geŽtaleerd" door te gaan.

 

Bron/Copyright:

,10/05/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics