Nickerie, zaterdag 14 mei 2005  


Houwer met bloedsporen mogelijk bewijsstuk Nickerie-moorden

door Arny Belfor

Nickerie - In de spraakmakende moorden in Nickerie draait het onderzoek in belangrijke mate om een houwer die in de woning van de twee verdachten is aangetroffen. Bij onderzoek bleek er gedroogd bloed te zitten aan de houwer die bij de aanhouding van de verdachten direct in beslag is genomen.

De twee verdachten, vader en zoon, ontkennen dat dit bloed afkomstig is van een of beide slachtoffers en zeggen verder niets af te weten van de moorden. De lichamen van de slachtoffers Nawien Raghoenath en Mukesh Achaiber vertoonden beiden snij- en of kapwonden en nu moet worden nagegaan of deze fatale wonden onder andere zijn toegebracht met de in beslag genomen houwer. Het lichaam van Raghoenath werd in april in Nickerie aangetroffen terwijl het lijk van Achaiber woensdag, bijna een maand na zijn verdwijning, te Peperpot werd gevonden. Het stoffelijk overschot van Achaiber is gisteren gecremeerd. De kans is groot dat de vervolging in Suriname de houwer met de bloedresten voor technisch onderzoek opstuurt naar het Nederlands Forensisch Instituut, NFI. Het NFI kan dan middels een vergelijkend DNA-onderzoek nagaan of het bloed aan de houwer aan een van de slachtoffers toebehoort. Het resultaat van zo een onderzoek wordt extra belangrijk volgens de bron, omdat beide verdachten steevast ontkennen.

Er zijn wel andere omstandigheden die wijzen in hun richting. De slachtoffers zouden volgens verklaringen van getuigen op de dag van hun verdwijning met een van de verdachten, de zoon, naar Paramaribo gaan. Hierna zijn ze niet meer levend gezien. Volgens informaties heeft het Openbaar Ministerie gebruik gemaakt van de wettelijke voorziening om het normaal verkeer tussen de verdachten en hun raadsman, Irwin Kanhai, voorlopig te verbieden. Deze voorziening moet de kans van de vervolging om achter de waarheid te komen en bewijsmateriaal te verzamelen, vergroten. Kanhai is bij het Hof van Justitie in beroep gegaan tegen deze beperking maar dit beroep is ondertussen afgewezen.

Verschillende omstandigheden in deze zaak doen vermoeden dat het in deze gaat om offermoorden. In Nickerie doen er momenteel talloze lugubere geruchten de ronde. Daarbij wordt verteld dat politie in de woning van de verdachten zou zijn gestuit op menselijk bloed en schedels, maar deze verhalen verwijst de bron naar het rijk der fabelen.

Bron/Copyright:

,14/05/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics