Nickerie.Net, zaterdag 14 mei 2005  


Minister Gangaram Panday doet onthulling over bananensector

door Beta Debidien

Nieuw-NIckerie - Minister Geetapersad Gangaram Panday van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) heeft gisteren een werkbezoek gebracht aan het bacovenbedrijf in het district Nickerie. De bewindsman heeft daarbij aandachtspunten over de bananensector aan de orde gesteld.

Volgens de landbouwminister zijn er een aantal redenen geweest voor het falen van de bananensector in het verleden. Hij noemde de lage productie per ha van 12-14 ton, slecht onderhoud van de infrastructuur, stakingen in het bedrijf, te hoge exploitatiekosten, slecht management en de verlaging van de prijs door Fyffes met 30 procent in augustus 2000. Hij wees erop dat sinds 1996 tot het jaar 2000, het bedrijf 18 miljoen US dollar aan verliezen heeft geleden. De totale schuld van Surland NV per 2002 was totaal Sf 46.2 miljard, terwijl de schulden van de Landbouwbank NV, de Hakrinbank NV, de RBTT en Kirpalani NV waren afgewikkeld.

Over de werkonderbrekingen zei de minister dat ingaande 26 maart 1996 een staking is geweest van ongeveer zes weken, terwijl in de maanden mei en juni 1998 er vakbondsacties zijn geweest waarbij geen overwerk werd verricht. Ingaande 8 juli 1998 was er wederom een werkneerlegging voor een periode van vijf-zes weken. De werknemers hebben op 2 april 2002 opnieuw het werk stilgelegd, omdat de salarissen niet volledig uitbetaald konden worden. De bewindsman zegt dat op het kabinet van de president Ronald Venetiaan in tegenwoordigheid van de vakcentrale C-47, de FAL en de bacovenbonden op zaterdag 27 april 2002 harde afspraken werden gemaakt over de uitbetaling van een bedrag van Sf 1.2 miljard aan achterstallige lonen en salarissen. Ondanks het feit dat de uitbetaling conform afspraak op 2 mei 2002 heeft plaatsgevonden, is het werk niet hervat, waardoor het bedrijf niet heropend kon worden.

Wat de financiering betreft zegt de minister dat in oktober 2002 een staatsgarantie aan de Hakrinbank NV van Sf.2 miljard is verstrekt. In de eerste kwartaal van 2003 is dat weer gebeurd, opnieuw aan de Hakrinbank NV en de Surinaamse Postspaarbank NV van Sf 2 miljard. Er is daarna Sf 648.000.000,- beschikbaar gesteld voor 1 jaar uit de begroting van het ministerie van LVV ter betaling van de rente en leningen die zijn verstrekt door de Surinaamse Postspaarbank NV en de Hakrinbank NV. In november 2003 is door de regering uit de IDB-lening een bedrag van 7.3 miljoen US dollar beschikbaar gesteld als werkkapitaal om de periode tussen het opnieuw inplanten en export te overbruggen. Met dit geldbedrag zijn tevens de schulden van de Hakrinbank NV en de Surinaamse Postspaarbank NV afgelost. In november/december 2004 is een staatsgarantie aan de Hakrinbank NV van 3 miljoen US dollar verstrekt voor een lening aan de Stichting Behoud Bananensector Suriname (SBBS) ter financiering van het benodigde werkkapitaal in verband met de investeringen in de uitbreiding van het beplante areaal. In april 2005 is US$ 4 miljoen staatsgarantie aan de Hakrinbank NV verstrekt, omdat het bedrijf minder inkomsten genegerde doordat licenties gekocht moeten worden. Verder heeft het bedrijf zelf 1.3 miljoen US dollar geleend.

De bewindsman deed ook uit de doeken dat de EU in de afgelopen jaren ongeveer 15.5 miljoen euro heeft gecommitteerd waarvan reeds is goedgekeurd 8,2 miljoen euro, dat deels geÔnvesteerd is in de vorm van machines, een nieuw kabelsysteem, irrigatiewerken, plantmateriaal, technische bijstand en ondersteuning van de herstructurering van het bedrijf. De eerste export heeft op 2 maart 2004 plaatsgevonden onder het merk 'Switi'.

Thans biedt de SBBS aan ongeveer 1800 personen werkgelegenheid, is 1600 ha beplant en zijn ongeveer 2 miljoen dozen bacoven geŽxporteerd naar de EU. Momenteel bedraagt de productie 40 ton per ha, waardoor het bedrijf gezond is. De licentieproblematiek is buiten de invloedssfeer van het bedrijf, zegt de minister. De regering probeert dit langs diplomatieke weg dat op te lossen. Volgens planning zal het bedrijf in het jaar 2005, 3.3 miljoen dozen (60.000 ton) exporteren en het komend jaar zal dat stijgen naar 5,5 miljoen dozen (100.000 ton). De landbouwminister voegde aan dat in het Sofreco-rapport de deskundige Phillip Dury heeft vastgelegd dat de vooruitzichten van de SBBS er beter uitzien dan Surland NV.

 

Bron/Copyright:

,14/05/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics