Nickerie, vrijdag 13 mei 2005  


Oudercommissie vraagt aandacht voor schoolkinderen Groot Henarpolder

door Beta Debidien

Nieuw-Nickerie - Prem Lachman, voorzitter van de oudervereniging van de Openbare School (OS) Groot Henarpolder heeft gisteren bij de oplevering van de renovatie van de school een dringend beroep gedaan op districtscommissaris (dc) Hein Ramnewash van Nickerie en het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling om in de komende dagen meer aandacht te besteden aan de problemen van de leerlingen van Groot Henarpolder en omgeving.

Lachman wees erop dat Groot Henarpolder met een gemeenschap van ongeveer 4000 zielen op een afstand ligt van meer dan 20 km van het centrum van Nieuw-Nickerie en dat er helemaal geen mogelijkheden zijn voor studerende kinderen van deze buurt om hun scripties of andere werkstukken te maken. Bovendien is er ook geen kopieerfaciliteit aanwezig en er ontbreekt een bibliotheek waar de kinderen boeken kunnen betrekken.

Hij vraagt de instanties om het lesmaterialen zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Ter stimulering van de leerlingen heeft Lachman aan schoolhoofd mevrouw Ganpat-Kisoensingh vijftien voetballen, tennisballenen en enkele volleyballen geschonken. De werkzaamheden ten behoeve van de renovatie van de Openbare School te Groot Henarpolder zijn gisteren geëindigd. De school is opgericht op 30 april 1960 en vierde recentelijk haar 45-jarig bestaan. De school telt 17 leslokalen en een kantoor en is voorzien van andere ruimtes. Ganpat-Kisoensingh vertelt dat bij haar aantreden als schoolhoofd op deze school, acht jaar terug, slechts drie leslokalen op slot konden terwijl de andere geen deuren hadden. Het dak vertoonde lekkages, waardoor het plafond beschadigd raakte. Van de twee toilettengroepen kon slechts één in gebruik worden genomen, omdat de andere uit privaten bestond en bovendien geen deuren had. Geen van de toiletgroepen had een kraan met stromend water. Voor de 350 leerlingen was er maar één erfkraan die ongeveer 50 meter verwijderd was van het toilet. Om verandering in deze situatie te brengen is er toen een werkgroep opgericht bestaande uit leerkrachten, ouders en buurtbewoners. Deze werkgroep heeft heel wat zaken gerealiseerd voor de school. De werkzaamheden zijn in twee fasen uitgevoerd met behulp van verschillende instanties en personen. Aan dit project heeft het Bureau Micro Projecten in totaal 78.689,76 Surinaamse dollar bijgedragen, waarvan de school 28.080,85 Surinaamse dollar zelf moest opbrengen.

Bron/Copyright:

,13/05/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics