Nickerie, dinsdag 17 mei 2005  


SBBS voert 100.000 ton bacoven uit in 2006

Nickerie - De minister van LVV, mr. Geetapersad Gangaram Panday, bracht recentelijk een bezoek aan het Bacovenbedrijf te Nickerie. De minister vond het goed om dit te doen daar dit bedrijf ook nog een bron is voor de Surinaamse economie. In het verleden heeft dit bedrijf een enorme terugval gehad. Enkele van de oorzaken kunnen gezocht worden bij een slecht management, bedrijfsstakingen, lage productie en de ingekorte prijs die de toenmalige afnemer Fyffes plotseling op de nek schroefde van dit bedrijf in het jaar 2000.

Foto: SBBS 036: Bacoven van het merk ‘Switi’ die gereed staan voor export naar Europa.

Het bedrijf kent volgens Gangaram Panday ook een grote werkonderbreking van bijkans zes weken. Ook hield hij zijn gehoor de schulden van Surland voor. De enorme schuld van dit bedrijf per 2002 was totaal Sf 46.2 miljard. Rekening houdend dat de schulden bij de Hakrinbank NV, RBTT, Landbouwbank NV en Kirpalani afgelost waren.

Foto: SBBS025 : Een beeld in de nursery van SBBS in Nickerie
waar de bacovenplantjes worden gekweekt.

Het werk is ondanks de uitbetaling van Sf 1.2 miljard aan achterstallige lonen en salarissen, toentertijd niet hervat, wat nog meer achteruitgang van dit bedrijf betekende. Gangaram Panday gaf ook aan dat er in oktober 2002 een staatsgarantie is gegeven, waardoor de Hakrinbank een bedrag van Sf 2 miljard verstrekte. Begin 2003 hebben de Hakrinbank als ook de SPSB gelden verstrekt voor een bedrag van Sf 2 miljard.

Foto: LVV - minister Mr.Geetapersad Gangaram Panday tijdens een van zijn
politieke toespraken gehouden in Chander’s Place te Nickerie, waar ook de grote VHP - toppers aanwezig waren voor het voeren van propaganda.

Voorts is er Sf 648 miljoen beschikbaar gesteld uit het budget van LVV voor een periode van twaalf maanden om de leningen en rente bij de Hakrinbank en de SPSB af te wikkelen. In het laatste kwartaal van 2003 is uit een IDB-lening 7.3 miljoen Amerikaanse dollars vrij gemaakt, waarmee de schulden bij de Hakrinbank en SPSB NV zijn afgerond. Echter is er met dit bedrag ook een nieuwe start gemaakt om opnieuw in te planten. De Stichting Behoud Bananensector Suriname zoals het bacovenbedrijf nu heet, is nog steeds niet uit de rode cijfers gehaald. De LVV-topman haalde verder in zijn toespraak aan dat de Europese Unie zich voor een bedrag van 15.5 miljoen Euro's heeft gecommitteerd. Hiervan is een bedrag van 8.2 miljoen Euro in het bedrijf geïnvesteerd voor de heropstart en structurering van dit ooit zo florerend bedrijf in Nickerie.

De huidige productiecapaciteit ligt bij de veertig ton per hectare, waar bijkans 1800 personen een bestaan hebben. SBBS exporteert sedert 2 maart 2004 bacoven met als merk ‘Switi’ naar de Europese afzetmarkt. Gangaram Panday zei verder dat de toekomst van SBBS goed uitziet en deze is vastgelegd in een zogeheten Sofreco – rapport, opgesteld door de expert Phillip Dury. Echter gaf de landbouwminister ook aan dat het licentieprobleem dat nu gaande is buiten de sfeer van het bacovenbedrijf. Bekeken wordt nu hoe dit probleem heel gauw opgelost kan worden. Voor het jaar 2005 staat in de planning om rond de 3.3 miljoen dozen (60.000 ton) te exporteren. Voor 2006 moet dit stijgen naar de uitvoer van 5.5 miljoen dozen, wat neer komt op 100.000 ton bacoven.

Bron/Copyright:

Dagblad Suriname

,17/05/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics