Nickerie, dinsdag 17 mei 2005  


Start herstel weg naar stalweide

door Beta Debidien
 

NIEUW-NICKERIE - Minister Geetapersad Gangaram Panday van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) heeft vrijdag jl het startsein gegeven voor herstel van de ongeveer vijf km lange zandweg naar de stalweide in het district Nickerie.

De weg zal eerst geëgaliseerd worden en daarna van zand worden voorzien. Het herstel van deze weg is van belang, omdat via deze weg het weiland gemakkelijk te bereiken is.

De bewindsman gaf aan dat het weiland, groot 370 ha en ook bekend als ‘het derde blok’, aangewend zal worden voor de kleine veehouders die tot 15 koeien hebben. In het verleden had hij vaker gezegd dat zijn ministerie de veeteeltsector in Nickerie verder wil ontwikkelen, omdat er potentie aanwezig is voor de melkvee en slachtvee.

Gangaram Panday vertoefde eerder samen met de directie en enkele leden van de Raad van Commissarissen van de Melkcentrale in het district om uit te kijken naar een geschikte lokatie voor het opzetten van een afdeling in Nickerie. Het ministerie van LVV is sedert medio van het vorig jaar bezig met deze kwestie. In dat kader heeft hij in de afgelopen periode een aantal keren vergaderd met de veeboeren.

Volgens Gangaram Panday is op 1 april jl de basis gelegd voor dit project. Hij sprak zijn dank uit aan het adres van sectiehoofd Haricharan Chotoe van het ministerie van Openbare Werken in Nickerie en anderen die hun medewerking hebben verleend om dit project van start te doen gaan. De minister vindt dat een goede infrastructuur de basis vormt voor het verder ontwikkelen van de veeteeltsector in Nickerie. "Het is geen goed beleid dat consumptiemelk uit Paramaribo aangevoerd moet worden voor Nickeriaanse gemeenschap, terwijl de potentie aanwezig is in het district voor de productie van rauwe melk."

De landbouwminister deed uit de doeken dat de melkproductie landelijk in de afgelopen jaren fors is gestegen. Bij zijn aantreden als minister vijf jaren terug was er sprake van een productie van 1,5 miljoen liter per jaar. Hij verwacht dat tegen eind 2005 de melkproductie ongeveer 4,5 miljoen liter per jaar zal bedragen. Het afgelopen jaar was dat nog 3,8 miljoen liter. Hij wil ook dat de import van melkpoeder teruggedrongen wordt. Vijf jaren terug was de samenstelling van melk, 20 procent rauwe melk en 80 procent poedermelk. "De melk bestaat nu voor 60 procent uit rauwe melk en voor 40 procent uit poedermelk." De minister zegt dat het beleid erop gericht is om binnen een jaar een verhouding te hebben van 80 procent rauwe melk en 20 procent poedermelk.

 

Bron/Copyright:

,17/05/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics