Nickerie, woensdag 18 mei 2005  


FinanciŽle situatie Wageningen beÔnvloedt schoolprestaties

door Beta Debidien

Wageningen/Nickerie - "De slechte financiŽle situatie in Wageningen beÔnvloedt de leerprestaties van de schoolkinderen van het dorp. Na school is er ook geen oppas voor deze kinderen, omdat hun ouders werkzaam zijn bij de Stichting Behoud Bananensector Suriname (SBBS), die op meer dan dertig kilometer afstand van Wageningen ligt."

Deze opmerking maakte schoolleidster Lydia Hewitt-Austin afgelopen vrijdag bij de feestelijke heringebruikname van de Openbare School te Wageningen. Volgens haar gaan vooral de moeders vroeg van huis naar hun werk en zijn ze pas in de late middag weer thuis vanwege de grote woon-werkafstand. Hierdoor is er weinig controle op de kinderen.

Mevrouw Hewitt is van mening dat het overheidsbudget voor scholen te weinig is en dat daarmee scholen niet onderhouden kunnen worden. Wanneer het Ministerie van Onderwijs middelen beschikbaar zou stellen aan de scholen, zullen de schoolleiders in staat zijn het onderhoud van hun scholen zelf ter hand te nemen. Om haar school gerenoveerd te krijgen, heeft ze drie jaren terug een projectvoorstel ingediend bij het Bureau Micro Projecten. Na de goedkeuring van het project heeft deze organisatie 68.000 Surinaamse dollar beschikbaar gesteld ter renovatie van de school. Als eigen inbreng moest de school zelf 25.000 Surinaamse dollar opbrengen. Het project is uitgevoerd in drie fasen. Het is het achtste project dat met ondersteuning van het Bureau Micro Projecten gerealiseerd is in de afgelopen jaren in het district Nickerie. Heel prijzenswaardig noemde Hewitt de participatie van de ouders aan dit project, want ondanks de slechte financiŽle situatie op Wageningen, hebben ze toch kans gezien hun eigen bijdrage te leveren. Districtscommissaris Hein Ramnewash verwelkomt de steun die het Bureau Micro Projecten op welke wijze dan ook biedt aan de Nickeriaanse gemeenschap. Hij is blij dat er mensen zijn die inhoud geven aan burgerparticipatie die van belang is in het decentralisatieproces dat momenteel uitgevoerd wordt als een pilotproject in het district Nickerie. De schoolleider mocht enkele geschenken in ontvangst nemen. Bharet Jairam, voorzitter van de stichting Vrienden van Nickerie, heeft namens de moederorganisatie in Nederland een nieuwe computer geschonken aan de school. Deze stichting heeft verder 1000 Surinaamse dollar beschikbaar gesteld voor het afronden van het rioleringsproject van de school.-.

Bron/Copyright:

,18/05/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics