Nickerie, zaterdag 21 mei 2005  


Nickeriaanse rijstboeren maken aanvang met voorjaarsinzaai 2005

door Beta Debidien

NIEUW-NICKERIE - Nickeriaanse rijstboeren hebben in het afgelopen week een aanvang gemaakt met de voorjaarsinzaai ten behoeve van de najaarsoogst 2005. In dit hoofdseizoen hebben de grote boeren ten opzichte van de kleine een lichte voorsprong wat de inzaai betreft, omdat deze boeren na de oogst gelijk zijn overgegaan tot de natte grondbewerking.

Deze informatie verschafte Jagnanan Ganpat, coördinator van het Ministerie van Landbouw Veeteelt (LVV) en Visserij Regio West desgevraagd aan DWT. Ganpat die nog niet over de inzaaicijfers beschikt zegt, dat de kleine boeren die in een vroeg stadium geoogst hebben, tijdens de droge periode alle ruimte hebben gehad om hun rijstarealen droog te bewerken. Deze groep rijstboeren is inmiddels ook bezig met de natte grondbewerking om straks de inzaai te kunnen plegen.

Het afgelopen seizoen bedroeg de totale inzaai, inclusief Wageningen, ongeveer 21.500 ha. De coördinator verwacht dat ten behoeve van de najaarsoogst 2005, inclusief Wageningen iets meer 23.000 ha zal worden ingezaaid. Deze bewering doet hij op basis van gegevens van de boeren die aan de rechteroever van de Nickerierivier ook gaan inzaaien in dit hoofdseizoen. Hij verwacht dat de boeren aan deze zijde van de Nickerierivier vanwege de aanwezigheid van zoetwater hun arealen optimaal gaan benutten.

Wat de infrastructuur betreft, zegt Ganpat dat het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) haar uiterste best heeft gedaan om dat in orde te maken. Volgens hem heeft zijn ministerie in de afgelopen weken heel wat werkzaamheden verzet, zowel in de Oostelijke als in de Westelijkepolders van het district. Op Groot Henarpolder heeft het ministerie de hoofd loosleidingen van serie 7 tot en met serie 12 uitgediept. Deze leidingen zijn in de afgelopen 20 jaren niet uitgediept, maar werden steeds opgeschoond. Het ministerie probeert alle loos- en irrigatieleidingen die afgelopen seizoen waren uitgediept goed te onderhouden door inzet van mankracht en waar mogelijk het gras te bestrijden. Volgens de coördinator zal het ministerie alles in het werk stellen om te voorkomen dat rijstboeren wateroverlast zullen ondervinden tijdens de inzaai en verzorging van het gewas.

 

Bron/Copyright:

,19/05/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics