Nickerie, maandag 23 mei 2005  


Nieuw pompgemaal in district Nickerie klaar voor gebruik

door Danny Jibodh

 

Nickerie - Vandaag  zal een nieuwe pompgemaal in  Nieuw Nickerie in gebruik worden genomen. Deze nieuwe pomphuis staat aan de G.G.Maynardstraat. Thans worden de laatste werkzaamheden gedaan om alles gereed te krijgen voor de officiŽle opening.

 

De onderstaande foto's geven een beeld van het nieuwe waterpomphuis aan de G.G.Maynardstraat aan. Elektricien Zerp en zijn elektro-compagnons werken hard aan de bedrading, waardoor het mogelijk zal zijn om later op de dag een test te draaien. Ook zijn andere technici en bouwvakkers bezig hun deel klaar te krijgen. De nieuwe pompgemaal heeft een frisse look en de pompen hebben volgens verder verkregen informatie een capaciteit, die voldoende moet zijn om Nieuw Nickerie 'droog' te houden.

 

Een en ander is uiteraard afhankelijk van de conditie van de drainageleidingen. In het verleden zijn regelmatig delen van Nieuw Nickerie onderwater gelopen als gevolg van verstopte leidingen. Er ontbreekt nog steeds aan duidelijke regelgeving over de verantwoordelijk over het schoonhouden van de afvoerleidingen. Te vaak wordt gewacht op de lokale overheid, terwijl velen het gewoon laten liggen om zelf het initiatief te nemen om het deel voor hun huis schoon te houden.

 

De pompen komen uit India. Thans is men ook bezig een nieuwe gemaal te bouwen te Clarapolder, die de irrigatie in de omliggende polders moet optimaliseren. De werkzaamheden aldaar lopen tot nu toe vlot.

Nickerie.Net volgt de ontwikkelingen op de voet en zal u hierover blijven informeren.


Pompgemaal voor ontwatering van 80 hectare land

NIEUW-NICKERIE - Het nieuwe pompgemaal zal voor de ontwatering van een gebied groot 80 hectare zorgdragen in het centrum van Nickerie. Dit betekent dat bepaalde gebieden in en rondom Nieuw-Nickerie minder kans hebben bij geringe regenval onder water te lopen.

Zo reageerden enkele bewoners uit het centrum van het Nieuw Nickerie bij de ingebruikneming van het pompgemaal, dat door minister Rakieb Khudabux ad interim van Openbare Werken (OW) zaterdag in gebruik is gesteld.

De bewoners willen ook dat de betrokken overheidsinstanties zich inzetten om de verstoppingen die voorkomen in de lozingen en trenzen, op te heffen, zodat het water vrijelijk kan stromen naar het pompgemaal. De Nickeriaanse gemeenschap verwelkomt dit project, omdat nu eindelijk voor een oplossing is gezorgd in het wateroverlast van Nieuw-Nickerie. Volgens Khudabux heeft het pompgemalenproject in Paramaribo, Saramacca en Nickerie tot doel een verbetering te brengen in de ontwatering van de respectieve ontwateringsgebieden. Door dit project zal ook de waterstand in de trenzen en de rioleringen langs de wegen verder zakken. Daarnaast zal dit project bijdragen aan een gezond milieu, waardoor de gezondheidszorg preventief naar het volk gebracht kan worden, zei de bewindsman. Hij is van mening dat gezondheidszorg ieders zorg is, waarbij de burgerij ook een bijdrage moet leveren en niet overgaat tot vervuiling van de rioleringen en trenzen, waardoor er weer verstoppingen zullen optreden. De minister deed een dringend beroep op de plaatselijke gemeenschap en anderen die het district aandoen, om zo zuinig mogelijk om te gaan met de pompen.

Aan de landbouw, met name de rijstteelt, is binnen het project ook aandacht besteed. Momenteel is er een tweede gemaal in aanbouw in de Clarapolder. Deze zal een grotere capaciteit hebben dan de pompen in Nieuw-Nickerie. De rijstboeren in het westelijk deel van Nickerie zullen zeker profijt hebben van dit gemaal. In de eerste instantie zijn de boeren verzekerd van een goeie waterhuishouding om vervolgens ook een goeie productie te kunnen behalen. Het betekent kostenverlaging voor deze boeren, omdat ze het water via de normale wegen kunnen betrekken om hun arealen te bevloeien. Dit is het vijfde pompgemaal dat in deze periode in bedrijf is gesteld.

DWT, 23-05-2005


 

 Twee elektromotoren, het kloppend hart van het pompgemaal

Achterzijde van het gemaal
Nieuw irrigatiepompgemaal te Clarapolder in aanbouw

Bron/Copyright:

Nickerie.Net

,21-05-2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics