Nickerie.Net, maandag 23 mei 2005  


PPP Stanley Kurban: Nickerianen zijn geen tweedrangsburgers van Suriname

Nickerie - De PPP die een grote niet te stuiten opmars maakt in Nickerie, hield afgelopen vrijdag een massameeting in Nickerie. Reeds vroeg was er al een drukte te bemerken bij Lachmans Place aan de Tam Adamsonstraat.

Foto: DNA-lijsttrekker Stanley Kurban met naast zich PPP-voorzitter Surindre Mungra.

De vijf jonge DNA-kandidaten werden ook nog flink ondersteund door hun partijvoorman drs. Surindre Mungra, die ook aanwezig was op deze bijeenkomst. Lijsttrekker Stanley Kurban zei dat de PPP wel een partij is waarmee rekening moet worden gehouden. Vooral als het gaan om een partij die niet weg te denken is qua ontwikkelingsvisie. Hij haalde aan dat de huidige Nieuw Front-regering van de haast afgelopen vijf jaren, alleen de laatste drie maanden een beetje ontwikkeling teweeg heeft gebracht in Nickerie voor stemmingmakerij, om daarna het volk weer te gebruiken als stemvee.

Al de jaren heeft de ontwikkeling stil gezeten, zei de PPP-lijsttrekker met opgeheven stem aan de PPP-achterban. Ook hekelde Kurban de steeds terugkerende stiefmoederlijke behandeling die Nickerianen krijgen. Hij haalde als voorbeeld de overheidsdiensten aan, waar er met names and faces wordt gewerkt. Kurban die van beroep docent is, wees ook op de situatie waarbij Avond Havo studenten van Nickerie voor hun mondelinge examen moeten koersen naar Paramaribo om deze af te leggen. Het onderwijssysteem is ook reeds achterhaald en moet zeker herzien en veranderd worden.

Dit had volgens Kurban wel anders gekund’, maar neen, een handje vol mensen bepaalt wat wij Nickerianen moeten doen en zo naar hun pijpen dansen. Dit tijdperk waarin Nickerianen als tweederangsburgers worden gezien, moet eindelijk stoppen. Dit kan alleen door op 25 mei voorgoed af te rekenen met de oude politiek, die verroest is en steeds een demente denk- en werkpatroon tentoonstelt’, aldus Stanley Kurban, die de menigte ook attendeerde dat er steeds meer mensen rond deze tijd bij RO in dienst worden genomen. Dit kan volgens hem ook niet door de beugel. Voorts zei hij dat er discriminerend is gewerkt bij de werving voor de opleiding tot brandweerman.

Volgens hem zijn er daar slechts twee hindostanen opgenomen in de opleiding. Racisme en politiek lobbywerk hebben dit zover gebracht. Een ander probleem dat door Kurban naar voren is gebracht, is het gezondheidsprobleem dat ook aangepakt moet worden. De PPP zal ook nieuw leven blazen in de landbouwsector. Ook beschikt de PPP volgens Kurban over plannen om naast rijstbouw, ook te doen aan de teelt van soja en pomtayer, die zeker een goede inkomstenbron zal zijn voor zowel de verbouwer als de Staat Suriname, om deviezen te verdienen bij export van deze producten. De PPP-topper riep zijn mensen op bewust hun stem uit te brengen voor een beter Suriname en in het bijzonder Nickerie.

Bron/Copyright:

Dagblad Suriname

,23/05/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics