Nickerie.Net, maandag 23 mei 2005  


NDP sluit al zingend verkiezingscampagne in Nickerie af
NICKERIE - De Nationale Democratische Partij (NDP) heeft vrijdag al zingend haar verkizingscampagne in het rijstdistrict afgesloten. Haast elke spreker, inclusief voorzitter Desi Bouterse, kon het niet nalatend al zingend een deel van de boodschap over te brengen.

Vice-presidentskandidaat Rabin Parmessar deed dat zelfs tot tweemaal toe en kreeg bijval van het publiek, alhoewel door de griep het zingen hem danig werd bemoeilijkt. Vervolgens gaf Parmessar in een zeer emotionele speech te kennen in de Nieuw Front-regering een van de meest corruptieve regeringen te hebben meegemaakt. "Deze verkiezingen zijn een van de meest corruptief georganiseerde. In ongekende mate gebruiken ze lansmiddelen voor partijbelang." Vijf dagen vóór de verkiezingen zegt Parmessar nog steeds geen geloof te hebben in de kiezerslijst en nog steeds niet de antwoorden te hebben gehad waarom was gevraagd. In een smeekbede vroeg de NDP-vp-kandidaat om het geloof dat de partij zal afrekenen met hen en om de onvoorwaardelijke steun van de achterban de komende dagen. "We gaan de tunnel in. Op de donkere momenten die gaan komen, vraag ik u elkaars hand vast te houden."

De rij der sprekers op de avond werd geopend door een gillende campagneleider van Nickerie. Fred Tawjoeram gaf daarbij steeds aan niet met bussen uit de stad te zijn gekomen, maar slechts uit de polders en Wageningen. Vervolgens liet ook Iraida Rollings, nummer vier in Nickerie, zich verleiden tot zang en dans. Rollings gaf aan dat de regering dispensatie na dispensatie heeft gehad en dat het nu hoog tijd is dat ze wordt afgeschreven. "Net zoals een kind dat op school een klas jaar na jaar overdoet".

De nummer drie op de lijst Oemar Kertosentono was wat matiger in zijn speech en beloofde dat de NDP de productie zal opvoeren. "Als de productie niet wordt opgevoerd, zitten we straks in de problemen. Op 25 mei moet u zaken goed op een weegschaal zetten en kijken wat de partij voor u heeft gedaan."

Publieksfavoriet Kenneth Donk

(nummer 2 op de NDP-lijst - Nickerie)

Een duidelijke favoriet van het publiek Kenneth Donk, nummer twee op de lijst, gaf een speech die veel weghad van een preek, compleet met handbewegingen. Donk richtte zijn aandacht op de arbeidersklasse en zei de taak te hebben aanvaard om de rijstsector weer tot bloei te brengen, genoeg gekwalificeerd onderwijs te brengen en genoeg fabrieken op te zetten om werkgelegenheid te creëren. "De vrouwen in Nickerie en Suriname moeten een goede plaats krijgen in de gemeenschap. Het is een schande dat het kantoor van de Stichting Stop Geweld in Nickerie al drie jaar dicht staat. Een van de eerste daden wordt om die weer open te stellen en daarnaast wordt er een opvangcentrum voor de hulpbehoevende vrouwen gebouwd."

Het woord werd verder gevoerd door een weinig inspirerende lijsttrekker voor Nickerie, Jotish Jaggernath, alhoewel zijn dochter van twee een trui droeg met het opschrift ‘stem op papa’. Zijn speech werd ruimschoots goedgemaakt door de 80-jarige heer Soekhlal die ontzettend veel hilariteit veroorzaakte toen hij het publiek in het hindostaans toesprak. Hij zou het daarbij hebben gehad over de verdwijning van de 400 ton padie en politieke gebeurtenissen uit de geschiedenis. Rashied Doekhi pleitte voor het terugkomen van het ministerie van Sport en Cultuur, dat met het oog op de prestaties van Anthony Nesty.

Bouterse voerde na zijn toespraak nog een gesprekje met de aanwezige OAS-waarnemer en sprak ook met het aanwezige publiek. Hij wilde weten of zij wel denken dat de verkiezingen eerlijk zullen verlopen en hoeveel mensen zij hadden geschat als te zijn aanwezig op de vergadering. De NDP-massameeting eindigde ver na 12 uur en daarvoor waren al vele knikkebollende volwassenen en slapende kinderen waar te nemen. Het publiek kon daarna nog enkele uren genieten van de attracties en zelfs lingerie kopen met het opschrift ‘Neks no fout’.

 

Bron/Copyright:

,23/05/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics