Nickerie.Net, zaterdag 28 mei 2005  


Matai reageert geschokt op stembusuitslag Nickerie

door Beta Debidien
 

NICKERIE - Kries Matai, lijsttrekker van het Nieuw Front (NF) in het district Nickerie, reageert zeer geschokt op de stembusuitslag van 25 mei. Op de verkiezingsdag had Matai aangegeven dat het Nieuw Front voor tenminste vier zetels gaat in Nickerie. Hij is van mening dat de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) sterk achteruit is gegaan, hoewel de regering zoveel zaken heeft gerealiseerd in het district.


De parlementariŽr kan niet precies aangeven waaraan het heeft gelegen dat het aantal DNA-zetels van de partij met de helft zijn gereduceerd. Hij weet ook niet of het in deze om een wraakneming gaat op de Nieuw Front regering, omdat bepaalde belangen van de mensen niet op zodanige wijze zijn behartigd zoals men dat zou willen. De VHPíer kan ook niet zeggen of dat te maken heeft met de hele toestand van de rijst- en bacovensector in het district.

Matai blijft optimistisch over de mogelijkheden van het NF om de regering te vormen. In reactie zegt Harinanan Oemraw, voorzitter van de Surinaamse Padie Boeren Associatie (SPBA) dat hij kort voor de verkiezingen in een schrijven de regering gewaarschuwd heeft haar houding tegenover de rijstboeren te veranderen, anders zou dat eventuele politieke consequenties met zich meebrengen bij de verkiezingen van 25 mei. Het bestuur van de boerenorganisatie had bij de overheid aangedrongen op compensatie van de geleden schade als gevolg van de zeer lage opbrengsten bij de voorjaarsoogst 2005 alsook restitutie op brandstof, maar het verzoek werd zijdens de regering afgewezen.

Volgens de SPBA-voorman zijn deze de twee mogelijke oorzaken waarom de rijstboeren de VHP de rug hebben toegekeerd. Ook het vertrek van parlementariŽr Liaket Mahawatkhan uit de VHP naar de A-1 Combinatie heeft ervoor gezorgd dat er een groot aantal mensen de partij heeft verlaten. Uit enkele reacties blijkt dat de kwestie bij het ministerie van Openbare Werken (OW) en de recente ontwikkelingen bij het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) een enorme invloed hebben gehad op de Nickeriaanse kiezers die in zeer korte tijd van mening zijn veranderd. Door al deze zaken hebben veel mensen hun voorkeur uitgesproken voor andere politieke partijen dan het Nieuw Front.

 

Bron/Copyright:

,28/05/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics