Nickerie.Net, woensdag 01 juni 2005  


Uitvoering scholenproject Nickerie succesvol

Geplaatst: 01/06/2005

Nickerie - Gisteren is het scholenproject onder co÷rdinatie van de Adekstuds in Nickerie met succes uitgevoerd. Het voornaamste doel van dit project was om de studenten zoveel mogelijk te blijven stimuleren om door te studeren voor hun verdere ontwikkeling. Dit project wordt jaarlijks uitgevoerd. Het vorig jaar zijn er workshops gehouden over HIV/AIDS, Motivatie en Communicatie. Dit jaar gingen deze workshops ook over HIV, die verder werden uitgebreid met alcohol, drugs en su´cide.

Hiernaast is aan de deelnemende studenten van de middelbare school van Nickerie ook de nodige studententips meegegeven die zij nuttig kunnen gebruiken bij hun studie. Youth Ambassador Harrish Monorath zei in een interview aan DBS dat hij heel tevreden terugblikt. Hij vond vooral de actieve participatie en de fijne feedback van de Nickeriaanse studenten perfect. Er hebben bijkans driehonderd studenten meegedaan aan de workshops. Monorath zei verder dat Nickerie een district is met heel veel potentie en dat deze dan ook verder moet worden ontwikkeld, zodat Nickerie de vruchten ervan mag plukken in de toekomst. Ook moeten de workshops het onderwijsniveau van dit district gaan verhogen, want Nickerie is een van de weinige districten waar onderwijs op zo een hoog niveau wordt gegeven. De veel belovende jeugdambassadeur is ook van mening dat de jongeren dieper in het onderwijsgebeuren moeten komen. Ook herinnerde hij eraan dat de jongeren het globalisatieproces niet uit het oog mogen verliezen, maar moeten blijven zorgen voor een continue integratie om elke verandering bij te kunnen benen.

Mitesh Bhaggoe, ondervoorzitter van het Jeugdparlement die ook aanwezig was in zijn district, zei bijzonder gestemd te zijn en stelde de spontane´teit van de Nickeriaanse studenten zeer op prijs. De studenten die een vrij zware dag hadden, werden ook in de gelegenheid gesteld om een kleine medische test te doen. Zo konden zij hun bloeddruk laten meten. Bhaggoe deelde DBS verder mede dat zij nog meer voor Nickerie in petto hebben en dat enkele zaken al reeds besproken zijn met specifieke sponsors, waaronder Vrienden Van Nickerie. Harrish Monorath zei met betrekking tot het kostenaspect, dat Nickerie later zelf voor de kosten zou moeten opdraaien. Met Monorath en Bhaggoe reisden ook een twintigtal Adekstudenten mee naar Nickerie die behoorlijk wat van Nickerie en de Nickerianen hebben opgestoken. De kosten die nu gemaakt worden, worden bestreden uit de kas van de Adekstuds. Het ligt geheel in de bedoeling om ook de andere districten met dit project aan te doen.

 

Bron/Copyright:

Dagblad Suriname

,01-06-2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright ę 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics