Nickerie.Net, donderdag 02 juni 2005  


Bestaanszekerheid rijstboeren Wageningen in gevaar

door Beta Debidien

WAGENINGEN - Het Boeren Collectief Wageningen (BCW) maakt zich ernstige zorgen over de bestaanszekerheid van rijstboeren in Wageningen. In een gesprek met de Ware Tijd zegt Frits Dalger, voorzitter van de boerenorganisatie, meerdere brieven te hebben geschreven aan de Stuurgroep Privatisering van de Stichting Machinale Landbouw (SML).

Frits Dalger -  voorzitter van de boerenorganisatie WageningenIn het meest recente schrijven aan drs Shirley Sowma-Sumter, voorzitter van de Stuurgroep, zegt de boerenorganisatie zeer teleurgesteld te zijn dat zaken met betrekking tot het boerenbedrijf nog steeds niet zijn gerealiseerd, ondanks de positieve inzet en de ondersteuning die de organisatie aan gedachte van privatisering van de SML heeft gegeven. Het verbaast de voorzitter dat, terwijl de boeren kenbaar hebben gemaakt zich zorgen te maken over de stroeve uitbetalingen (voorschotten op lonen), omdat zij moeten voorzien in het onderhoud van hun gezinnen, hij heeft opgemerkt dat er momenteel voorbereidingen worden getroffen voor de voorjaarsinzaai 2005.

Dalger zegt verder dat het BCW intussen een evaluatie heeft gemaakt van de afgelopen twee seizoenen en zijn bevindingen heeft vastgelegd. Gebleken is dat het de Surinaamse Rijstorganisatie (SRO) niet gelukt is om onder leiding van de heren Mohamed Aziem en Gudo Van der Kooye een positief bedrijfsresultaat te halen uit de bijkans 2900 ha ingezaaide arealen in Wageningen. Bovendien zijn de boeren er ook niet in geslaagd tijdens het najaarsseizoen 2004 zelfstandig te opereren, zoals hen werd voorgehouden bij de omvorming van de ex-SML-arbeiders tot zelfstandige boer. Hij zegt dat het de SRO ook niet zal lukken onder leiding van Arthur Zalmijn en Guno Van der Kooye dit najaarsseizoen 2005 een winst te halen uit de bijkans 2800 ha ingezaaide arealen.
De BCW-voorman geeft verder aan dat de zeer lage productie het gevolg is van problemen waarmee in het plan geen rekening werd gehouden, en die niet zijn aangepakt.
Hij noemde in dat verband het verouderd pompgemaal, de dichtgegroeide en/of de dichtgeslibde kanalen, het steeds onderbreken van de energietoevoer naar het pompgemaal en de stroef verlopende betalingen aan de dienstverleners. Het BWC heeft daarom besloten voorlopig de inzaai voor het voorjaarsseizoen over te slaan, totdat de genoemde problemen die de oogstopbrengsten nadelig hebben beÔnvloed, zijn aangepakt en de boeren titel op de gronden krijgen. De boerenorganisatie wijst de voorzitter van de stuurgroep erop dat de boeren op de aan hen toegewezen percelen nog steeds niet op duurzame wijze kunnen produceren waarmee zij in hun financiŽle behoefte kunnen voorzien. De boerenorganisatie eist nu dat de boeren ook worden opgenomen in het sociaal fonds, dat dient als vangnet, voor de periode dat zij niet in staat zullen zijn als zelfstandige ondernemer in de rijstsector te opereren.

Bron/Copyright:

,01/06/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics