Nickerie.Net, donderdag 02 juni 2005  


Padieboeren krijgen deze maand titels op gronden

door Beta Debidien

NIEUW-NICKERIE - Padieboeren van het district Nickerie zullen later in deze maand hun titels op gronden in ontvangst nemen. Het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) heeft op 12 mei jl. de laatste groep van de verzoekschriften met adviezen van de districtscommissaris van Nickerie verzonden naar het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH). Hiermee zijn de voorbereidingen voor acht rijstpolders afgerond.

Het gaat in deze om totaal 734 verzoekschriften van boeren die hun percelen hebben op de Brutopolder, Nannipolder, Europolder Noord, Europolder Zuid, Middenstandspolder, Groot Henarpolder, Uitbreiding Groot Henarpolder I en II. Vernomen wordt dat het Domeinkantoor en de Dienst Grond Inspectie momenteel bezig zijn de bereidverklaringen in orde te maken. Tussen de ministeries van LVV en NH is ook overleg geweest, waarbij ook afgesproken is dat de bereidverklaringen van de acht rijstpolders uit de groep van 734 die door het Domeinkantoor en de Dienst Grond Inspectie positief zijn bevonden, in deze maand zullen worden uitgereikt. De voorbereidingen door het ministerie van LVV en het uitbrengen van advies door de districtscommissaris van het district Nickerie heeft enige tijd geduurd, omdat de zaak zorgvuldig moest worden voorbereid. Deze lijst van 734 belanghebbenden ligt ter inzage op het kantoor van het ministerie van LVV Regio-West in het district Nickerie. Harinanan Oemraw, voorzitter van de Surinaamse Padie Boeren Associatie (SPBA) zegt in reactie dat het ministerie van LVV haast moet maken met de afronding van de stukken, zodat de boeren alsnog in staat worden gesteld geld te lenen bij de banken om hun rijstarealen in te zaaien. Volgens de SPBA-voorman ziet de situatie voor de meeste boeren er niet rooskleurig uit, omdat deze boeren vanwege de zeer lage opbrengsten verliezen hebben geleden. Ze zijn momenteel niet in staat het nodige geld op te brengen om de natte grondbewerking te laten uitvoeren. Hij vreest dat als gevolg hiervan niet veel padie zal worden ingezaaid ten behoeve van de najaarsoogst 2005. Intussen is bekend geworden dat de 200 rijsboeren van Wageningen ook niet zullen inzaaien voordat bepaalde zaken van hun zijn gerealiseerd.

 

Bron/Copyright:

,02/06/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics