Nickerie.Net, vrijdag 03 juni 2005  


Nickerie twee vrouwelijke ads'ers rijker

door Beta Debidien

NIEUW-NICKERIE - Met het opspelden van de epauletten op de schouders van mevrouw Geetawatie Nageshwar en mevrouw Sharmiladevi Shiamray is het district Nickerie sinds kort twee vrouwelijke adjunct districtssecretarissen (ads) rijker geworden.

Mevrouw Geetawatie Nageshwar (op de foto nog zonder uniform)

Het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) probeert hiermee het probleem van een tekort aan adjunct secretarissen binnen Nickerie op te lossen, zegt districtscommissaris (dc) Hein Ramnewash. Hij verwelkomde de nieuwe ads'ers op het commissariaat, en hoopt dat met deze gekwalificeerde krachten, de afdeling van het commissariaat in staat zal zijn het bestuurswerk beter ter hand te nemen. Hij wees de ambtenaren op de verantwoordelijkheden die ze toebedeeld hebben gekregen in hun nieuwe functie. De ambtenaren die eerder in dienst zijn genomen hebben intussen kunnen ervaren hoeveel werk te verzetten is in het district. In zijn korte toespraak riep dc Ramnewash de Nickeriaanse gemeenschap op om de nieuwbakken ads'ers volledig te ondersteunen in het bestuurswerk. De dc vindt dat door deze benoeming de ads'ers ook meer beperkingen worden opgelegd. Volgens hem staan de belangen van de gemeenschap centraal staat bij de bestuursdienst. In reactie zeggen de nieuwe ads'ers zich optimaal te zullen inzetten om het district vooruit te helpen. In deze fase zullen de ambtenaren ingezet worden op de verschillende bestuurskantoren in alle ressorten van het district. Na de nodige ervaring opgedaan te hebben zal hen een permanente post worden aangewezen.

Bron/Copyright:

,03/06/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics