Nickerie.Net, dinsdag 07 juni 2005  


Privatisering Surland nog niet rond

door Martin Redjodikromo

Paramaribo - De onduidelijkheid rond het import regime van de Europese Unie (EU) is een van de belangrijke oorzaken waarom de privatisering van het vroegere Surland, nu Stichting voor Behoud Bananensector Suriname (SBBS) nog niet rond is.

De zes grote investeerders die zich al hadden aangemeld, willen eerst zekerheid alvorens ze het bedrijf opkopen. Op 4 mei moesten alle bedrijven een bod doen, maar ze deden een stap terug, omdat binnen de EU het beleid voor 2006 voor de import van bananen nog onduidelijk is. Daardoor moet de SBBS gewoon doorgaan met het opvoeren van de productie van ‘Switi’ de nieuwe merknaam van de Surinaamse bacoven in Europa.
In eerste instantie zouden alle ACP-landen heffingenvrij hun bacoven naar Europa mogen exporteren en wel vanaf begin volgend jaar. De niet-ACP landen zijn het daarmee niet eens en willen tegen dezelfde voordelen bacoven naar Europa exporteren. Voor hun is het opheffen van hun quotum in het vooruitzicht gesteld, maar dan gekoppeld aan invoerrechten van 230 euro per ton bacoven.
Bij de openbare aanbesteding eerder dit jaar, is volgens de richtlijnen van de Europese Unie gewerkt en toen hebben zich zes potentiële kopers, onder wie concurrenten van de SBBS, aangemeld.. Voorlopig moet tot eind van dit jaar gewacht worden wie een aantrekkelijk bod doet voor de overname van het bacovenbedrijf. André Brahim voorzitter van de SBBS zegt over de opbrengsten van de verkoop van het bedrijf: "Hiermee kunnen zouden we ook de achterstallige lonen van de arbeiders kunnen uitbetalen."
Het stichtingsbestuur waakt er volgens Brahim wel voor dat het bedrijf niet in handen komt van personen die willen speculeren. Brahim: "Dit bedrijf heeft potentie en zorgt voor genoeg deviezeninkomsten voor het bedrijf en het land. Hiermee kunnen we de importen van de overheid betalen en niet alleen afhankelijk zijn van bauxiet, aardolie, of vis." Hij geeft wel de garantie dat de koper van het bedrijf wel in staat zal moeten zijn om bedrijfsverliezen te compenseren en dat er voor gewaakt wordt dat de arbeiders niet in een avontuur worden gestort.
Brahim geeft aan dat de EU ruim 15,6 miljoen euro heeft gecommitteerd voor de wederopbouw van de bacovenindustrie in Suriname. Hiervan is reeds 8,2 miljoen euro geïnvesteerd in machines, een nieuw kabelsysteem, verbetering van de irrigatie, plantmateriaal, technische bijstand en herstructurering van het bedrijf.
Wat moordend voor de SBBS is, zijn volgens Brahim de hoge bedragen die het bedrijf moet betalen voor licenties om op de Europese markt te komen.
De SBBS-voorzitter wil de productie van bacoven in dit jaar opvoeren van 60.000 naar 100.000 ton. Hij maakt een vergelijking met Surland dat met een productie-areaal van 1800 hectare 30.000 dozen bananen per week exporteerde; dit kwam neer op 16 dozen per ha. Brahim is er trots op dat met een productie-areaal van 1200 ha, er nu wekelijks 50.000 dozen bananen op de boot worden gezet, wat gelijk is aan 42 dozen per ha.-.

Bron/Copyright:

,07/06/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics