Nickerie.Net, dinsdag 07 juni 2005  


Taakgroep Pesticiden organiseert campagneweek in Nickerie

door Beta Debidien

NIEUW NICKERIE - De taakgroep Management Pesticiden Nickerie organiseert van 20 tot en met 24 juni een campagneweek in Nickerie. Gedurende deze week zal de taakgroep proberen zoveel mogelijk via de plaatselijke radio- en televisiestations, de scholen, buurtcentra en druk bezochte plaatsen, de gemeenschap voorlichten over de risico’s van pesticiden, de nieuwe regels die zijn verbonden aan het opslaan, de verkoop en het toepassen van pesticiden.

Dr. Tobi Graafsma die namens de Stichting Welzijns instituut Nickerie (WiN) en het dr. Lachmipersad Mungra Streek Ziekenhuis Nickerie (SZN) zitting neemt in de taakgroep, hoopt dit probleem op grote schaal onder de aandacht te brengen van de gemeenschap. De taakgroep wil dat het beheer van en de omgang met pesticiden zorgvuldiger wordt aangepakt in Nickerie. Dit, zodat de gezondheid van mens en milieu gewaarborgd wordt. Ook heeft onderzoek in de wereld uitgewezen dat het aantal suďcidegevallen vermindert als pesticiden zorgvuldig worden beheerd. Het is van belang dat de taakgroep dezelfde methode toepast, ook in het district.
Intussen kan worden gesteld dat de suďcidegevallen over de eerste helft van 2005 ten opzichte van dezelfde periode in 2004 schrikbarend zijn toegenomen. Tot gisteren heeft de politie vijftien suďcidegevallen geregistreerd in Nickerie, vier vrouwen en elf mannen. Het jongste slachtoffer betrof een schoolgaand meisje van veertien jaar, terwijl een 77-jarige man, vermoedelijk als gevolg van gezondheidsklachten, de oudste was die een einde bracht aan zijn leven. Zeven personen hebben zich opgehangen, zeven kwamen om door gebruik van pesticiden en er was één geval van verdrinking. Alleen over de periode 23 mei tot en met 5 juni 2005 heeft de politie vier gevallen geregistreerd, zegt Elfried Metroos, Gewestelijk Politie Kommandant (GPK). Metroos is van mening dat de taakgroep, die uit deskundigen bestaat, haar werk goed doet. Men moet niet verwachten dat de resultaten van de taakgroep direct zichtbaar zullen zijn, maar het is een proces dat veel tijd nodig heeft om daarmee succes te behalen, aldus Graafsma.-.

<

Bron/Copyright:

,07/06/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics