Nickerie.Net, woensdag 08 juni 2005  


Kries Matai: Bepaalde mensen kunnen niet tegen hun verlies

Nickeire - ‘De indruk is er wel dat binnen de samenleving momenteel systematisch etnische sentimenten worden aangewakkerd door bepaalde groeperingen’, bevestigt de VHP- kandidaat in het district Nickerie, Kries Matai. Hij geeft in een interview met DBS mee dat dit verschijnsel zich nog niet voordoet in Nickerie, hetgeen hij op zijn beurt zeer op prijs stelt.

Foto-onderschrift: Kries Matai

Matai zegt verder volledig mee te gaan met de woorden van parlementsvoorzitter Ramdien Sardjoe, door wie eveneens de waarschuwing is gedaan. ‘Deze verschijnselen zijn nog niet merkbaar in Nickerie. Ik hoop dat het daarbij mag blijven’, aldus Matai. Hij keurt deze gedragingen ten stelligste af. Naar zijn zeggen gaat het om burgers die niet tegen hun verlies kunnen. Op grond hiervan proberen zij allerlei manieren te bedenken om op een heel subtiele wijze hun misnoegen te kunnen uiten. ‘Bepaalde groeperingen moeten leren zich bij hun verlies neer te leggen’, zegt Matai.
 

Bron/Copyright:

Dagblad Suriname

,08-06-2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics